Παρουσίαση Κατευθύνσεων του Τμήματος ΔΕΤ

8 Μαρτίου 2013
Το Τμήμα ΔΕΤ θα πραγματοποιηθεί την ετήσια εκδήλωση παρουσίασης των κατευθύνσεων του Τμήματος στο Χημείο του ΟΠΑ και ώρα 11:00–13:00.

Last updated: 04/03/2013

Την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2013 και ώρα 11:00–13:00 στο Χημείο (υπόγειο κεντρικού κτιρίου ΟΠΑ), θα πραγματοποιηθεί η ετήσια εκδήλωση παρουσίασης των κατευθύνσεων του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.

Συγκεκριμένα θα παρουσιασθούν οι κατευθύνσεις:

  • Διοικητική των Επιχειρήσεων
  • Στρατηγική και Ανθρώπινοι Πόροι
  • Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
  • Ποσοτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά και τη Διοίκηση
  • Εφοδιαστική Αλυσίδα και Πωλήσεις