ΠΜΣ στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία

Εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Σύγκλητο του ΟΠΑ στις 30/10/2014 η πρόταση του Τμήματος για τη δημιουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία.

Last updated: 05/11/2014

Εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Σύγκλητο του ΟΠΑ στις 30/10/2014 η πρόταση του Τμήματος για τη δημιουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία.