Πρακτική άσκηση στο εξωτερικό Ιούνιος-Σεπτ. 2014

Για όσους φοιτητές ενδιαφέρονται υπάρχουν διαθέσιμες υποτροφίες για Erasmus Placement (πρακτική άσκηση στο εξωτερικό) για τους μήνες Ιούνιο έως Σεπτέμβριο 2014.

Last updated: 23/05/2014

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του τμήματος ότι υπάρχουν διαθέσιμες υποτροφίες για ERASMUS PLACEMENT (πρακτική άσκηση στο εξωτερικό) για τους μήνες Ιούνιο έως Σεπτέμβριο 2014.

Όποιος/α φοιτητής/τρια ενδιαφέρεται παρακαλώ να επικοινωνήσει άμεσα με την κα Bασιλική Παπαβασιλείου (Γρ. Διεθνών Σχέσεων, 210 8203 270, vikipap@aueb.gr).