Προκήρυξη Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΟΠΑ, αποφάσισε την προκήρυξη νέων θέσεων υποψηφίων διδακτόρων.

Last updated: 30/05/2013

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην συνεδρίαση της 15/05/2013, αποφάσισε την προκήρυξη νέων θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στα παρακάτω ερευνητικά θέματα που ενδιαφέρουν τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος.

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση-προκήρυξη για την εκπόνηση των διδακτορικών διατριβών