Προκηρύξεις χορήγησης υποτροφιών και βραβείων

Εκ μέρους της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του ΟΠΑ ΑΕ παρατίθενται τα ακόλουθα:

  • Προκήρυξη και περίληψη αυτής, για τη χορήγηση βραβείων από το Κληροδότημα «Φαίδωνα Γ. Χατζηγεωργίου»
  • Προκήρυξη και περίληψη αυτής, για τη χορήγηση υποτροφιών από το Κληροδότημα «Γεωργίας Νικολακοπούλου»

Η υποβολή των δικαιολογητικών ξεκίνησε 27/2/2018 και ολοκληρώνεται στις 27/3/2018 και ώρα 15:00 με κατάθεση στο Πρωτόκολλο του ΟΠΑ.