Σημαντική Διάκριση του ΜΠΣ στην ΔΑΔ από το SHRM

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού του ΟΠΑ έλαβε αναγνώριση από το Society for Human Resource Management, τον μεγαλύτερο επαγγελματικό φορέα στην ΔΑΔ παγκοσμίως.

Last updated: 11/04/2016

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αξιολογήθηκε πρόσφατα από το Society for Human Resource Management (SHRM) - τον μεγαλύτερο επαγγελματικό φορέα στην Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού παγκοσμίως - και έλαβε την αναγνώριση ότι το περιεχόμενο του προγράμματος και των μαθημάτων τπου προσφέρει, είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με τις οδηγίες του φορέα για την εκπαίδευση στην ΔΑΔ (SHRM’s HR Curriculum Guidebook and Templates).

Τα HR Curriculum Guidebook and Templates του SHRM αναπτύχθηκαν με στόχο να ορίσουν τις θεματικές περιοχές που θα πρέπει να ακολουθούν τα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην εκπαίδευση μεταπτυχιακών φοιτητών στο αντικείμενο της ΔΑΔ. Αναπτύχθηκαν για πρώτη φορά το 2006 και επαναξιολογήθηκαν το 2010 και το 2013 αποτελώντας μέρος του SHRM’s Academic Initiative.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε τον ιστότοπο:
https://www.shrm.org/academicinitiatives/students/pages/mastersoutsideus.aspx