Το ΔΕΤ αποχαιρετά τον Καθηγητή Ανδρέα Κιντή

Το ΔΕΤ αποχαιρετά ένα από τα πλέον επίλεκτα μέλη του ΟΠΑ, τον πρώην Πρύτανη του ΟΠΑ, Καθηγητή Ανδρέα Κιντή

Ο Καθηγητής Ανδρέας Κιντής είχε όραμα για το σύγχρονο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, πάντα ανοικτός στις προτάσεις για νέες πρωτοβουλίες, ιδιαίτερα απαιτητικός με τους συνεργάτες του, έθετε συγκεκριμένους στόχους για την ποιοτική ανάπτυξη του Πανεπιστήμιου μας και προωθούσε καινοτόμες δράσεις διαχειριζόμενος με επιτυχία την αναμενόμενη αντίδραση στην αλλαγή. Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό του ήταν ότι με επιμονή και υπομονή υλοποιούσε πάντα τους στόχους του πολλές φορές σε βάρος της επιστημονικής και προσωπικής ζωής του, και βέβαια μαχόμενος σε ένα αδιάφορο και, μερικές φορές, εχθρικό περιβάλλον της Ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Είχε στόχο ζωής να δημιουργεί και να προσφέρει σε όλους εμάς ένα υγιές ακαδημαϊκό περιβάλλον. Ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον που από πολλούς θεωρείται πλέον πρότυπο εντός και εκτός Ελλάδος.

Στη δεκαετή του θητεία ως Πρύτανης πρωταγωνίστησε στην ουσιαστική αύξηση του επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού, την προσέλκυση εξαιρετικών συναδέλφων από το εξωτερικό και την ανάπτυξη διοικητικών στελεχών, τη δημιουργία νέων τμημάτων και σύγχρονων προγραμμάτων σπουδών, τη διεθνοποίηση μέσω των δεκάδων συνεργασιών με Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια στο Πρόγραμμα Erasmus και την υλοποίηση σύγχρονων κτιριακών, τεχνολογικών και διοικητικών υποδομών. Στην ουσία, κατά τη διάρκεια των πρυτανικών του θητειών πραγματοποιήθηκε ο μετασχηματισμός της ΑΣΟΕΕ στο σημερινό Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες στην ΑΣΟΕΕ και συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές του σε κορυφαία Πανεπιστήμια στη Βόρεια Αμερική και στη Μεγάλη Βρετανία όπου μάλιστα απέκτησε διδακτική εμπειρία. Στην Ελλάδα εργάστηκε στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ανάπτυξης, στο Κέντρο Οικονομικών Ερευνών και στο ΚΕΠΕ σε σημαντικές μελέτες στην ανάλυση των μακροοικονομικών μεγεθών της οικονομίας, τη βιομηχανική ανάπτυξη σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, την ενεργειακή πολιτική κλπ. Το 1973 εκλέχτηκε έκτακτος καθηγητής στην ΑΣΟΕΕ στην πρώτη τακτική έδρα Οικονομετρίας στη χώρα μας και το 1976 τακτικός καθηγητής στην ίδια έδρα. Υπηρέτησε συνεχώς το Πανεπιστήμιο μέχρι την συνταξιοδότηση του το 2001. Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, του οποίου ήταν καθηγητής στα τελευταία χρόνια της ακαδημαϊκής του σταδιοδρομίας, για να τον τιμήσει όταν ανακηρύχθηκε Ομότιμος Καθηγητής εξέδωσε το 2004 το βιβλίο ‘Quantitative Methods in Finance’ με την επιμέλεια του Καθ. Α. Ρεφενέ και τη συμμετοχή εξαιρετικών ακαδημαϊκών με ειδίκευση στο επιστημονικό αυτό αντικείμενο.

Η τρισδιάστατη επιστημονική κατάρτιση του στην οικονομική θεωρία, τα μαθηματικά και τη στατιστική εκφράζεται στη διδασκαλία όσο και στο ερευνητικό έργο του. Σηματοδοτούν, όμως, και το πιστεύω του ότι ένα σύγχρονο Πανεπιστήμιο Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών θα πρέπει να υποστηρίζει πολλές επιστημονικές περιοχές και να έρευνα τα οικονομικά και κοινωνικά φαινόμενα συνδυάζοντας διαφορετικές επιστημονικές σχολές. Με βάση αυτό, αλλά και την εξαιρετική γνώση του στο πως αναπτύσσονται τα αντίστοιχα κορυφαία Πανεπιστήμια του εξωτερικού, πρωταγωνίστησε σε ουσιαστικές καινοτομίες για τα Ελληνικά ακαδημαϊκά δρώμενα της εποχής: για παράδειγμα, η δημιουργία τμήματος Πληροφορικής στις αρχές της δεκαετίας του ‘80, η δημιουργία 5 νέων τμημάτων στους κλάδους των οικονομικών και διοικητικών επιστημών σε σύγχρονες ειδικότητες στα τέλη της δεκαετίας του 80 και η δημιουργία 16 εξειδικευμένων μεταπτυχιακών προγραμμάτων τέλη της δεκαετίας του ‘90 επισφραγίζοντας τη σύνδεση του Πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας.

Πίστευε στον συνδυασμό των μαθηματικών μοντέλων, των δεδομένων από τα πληροφοριακά συστήματά και των αρχών του μάνατζμεντ στη λήψη πολύπλοκων αποφάσεων και στη βέλτιστη διαχείριση των επιχειρησιακών πόρων. Πόσο μπροστά ήταν η σκέψη του, όταν στα τέλη της δεκαετίας του ‘90 μας ζήτησε να σχεδιάσουμε ένα σχετικό Πρόγραμμα σπουδών που να συνδυάζει τα τρία παραπάνω και να δημιουργήσουμε το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Βέβαια ποτέ δεν φανταζόταν ότι μετά από 15 χρόνια τα περισσότερα Πανεπιστήμια διεθνώς θα ξεκινούσαν παρόμοια προγράμματα σπουδών σε αυτό που τώρα ονομάζουμε big-data και business analytics.

Η σημαντική του παρέμβαση στο πανεπιστημιακό περιβάλλον της χώρας μας σηματοδοτείται από την ενεργή του συμμετοχή στην αναβάθμιση του ρόλου της Συνόδου των Πρυτάνεων αλλά και τις καινοτόμες (και πάντα υλοποιήσιμες) προτάσεις που παραθέτει στα δυο βιβλία του «Η ανώτατη παιδεία στην Ελλάδα: ανατομία και σκέψεις για την αναδόμηση της» (1980) και «Το Ελληνικό Πανεπιστήμιο στην προοπτική του 21ου αιώνα» (2001).

Παράλληλα, συμμετείχε ενεργά στην οικονομική πολιτική της χώρας ως Πρόεδρος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, Πρόεδρος του ΔΣ του ΚΕΠΕ, Πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και μέλος αρκετών Διοικητικών Συμβουλίων του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα.

Θα μας λείψει η επιμονή του και ο συνεχής αγώνας του για ποιότητα, δημιουργία και πρόοδο στο Ελληνικό δημόσιο Πανεπιστήμιο.