13ο Φοιτητικό Συνέδριο ΔΕΤ - Call for papers

Καινοτομία και Σύγχρονες Μορφές Επιχειρηματικότητας

To ετήσιο ΦΣΔΕΤ αποτελεί πλέον ένα σημαντικό forum νέων ερευνητών στις γνωστικές περιοχές της Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.

Ειδικότερα, το 13ο ΦΣΔΕΤ, με θέμα «Καινοτομία και Σύγχρονες Μορφές Επιχειρηματικότητας», αποσκοπεί σε μια πανελλήνια επιστημονική συνάντηση νέων μελών ΔΕΠ, υποψήφιων διδακτόρων, νέων ερευνητών αλλά και προπτυχιακών/μεταπτυχιακών φοιτητών με στόχο την παρουσίαση και συζήτηση θεμάτων σχετικά με τις σύγχρονες τάσεις της Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και τη συμβολή τους στη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών δράσεων.

Ενδεικτικά θέματα του συνεδρίου είναι:

 • Διοίκηση Παραγωγής
 • Διοίκηση Συστημάτων Μεταφορών
 • Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
 • Οργανωσιακή Ψυχολογία
 • Business Intelligence
 • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
 • Πράσινη Επιχειρηματικότητα
 • Πληροφοριακά Συστήματα και Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων              
 • Βελτιστοποίηση Συστημάτων Εφοδιαστικής Διαχείρισης
 • Διαδίκτυο και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
 • Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Διαφήμιση
 • Ευφυή Συστήματα και Τεχνολογία Λογισμικού
 • Διαχείριση Γνώσης
 • Data Mining & Business Analytics
 • Ψηφιακή Καινοτομία & E-Business
 • Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική
 • Διαδίκτυο και Ασφάλεια Δεδομένων

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 12/05/16 στο συνεδριακό κέντρο ΕΕΔΕ, ενώ η  καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή περιλήψεων (περίληψη 500 λέξεων ή πλήρες άρθρο 3000 – 5000 λέξεων)  είναι η 02/04/2016. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην πρόσκληση υποβολής περιλήψεων Call for Papers ή στο site του συνεδρίουhttp://fsdet.dmst.aueb.gr.