14ο Φοιτητικό Συνέδριο ΔΕΤ

Internet of Things, Big Data και Cloud Computing: Μια νέα εποχή για την Επιχειρηματικότητα

Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η επιχειρηματικότητα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του σύγχρονου οικονομικού περιβάλλοντος. Ο προσανατολισμός των νέων επιχειρηματικών δράσεων στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών, και σε καινοτόμους μεθόδους οργάνωσης και διοίκησης, αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της σύγχρονης επιχειρηματικότητας.

Το Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας αποσκοπεί σε μια πανελλήνια επιστημονική συνάντηση νέων μελών ΔΕΠ, υποψήφιων διδακτόρων, νέων ερευνητών αλλά και προπτυχιακών/μεταπτυχιακών φοιτητών με στόχο τη διερεύνηση της συμβολής της καινοτομίας στην ανάπτυξη σύγχρονων μορφών επιχειρηματικών δράσεων. Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα αναδειχθούν οι εναλλακτικές σύγχρονες μορφές επιχειρηματικότητας, η προοπτική τους στο μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον και θα διερευνηθεί ο ρόλος της διοικητικής επιστήμης και της καινοτομίας στην ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δράσεων. Φοιτητές από όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια, καθηγητές, εκπρόσωποι φορέων και επιχειρήσεων δίνουν το παρόν στη διοργάνωση. Oι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να παρευρεθούν στις θεματικές συνεδρίες που πραγματοποιούνται και έχουν ως κύριο αντικείμενο την παρουσίαση εργασιών από νέους ερευνητές πολλών ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων. Παράλληλα διενεργούνται ομιλίες από στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών παρουσιάζοντας βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της Επιχειρηματικής Καινοτομίας.

Η επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου αποτελείται από καθηγητές του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΟΠΑ ενώ η οργανωτική επιτροπή συγκροτείται από φοιτητές του τμήματος.

Ενδεικτικά θέματα του συνεδρίου είναι:

 • Business Analytics & Business Intelligence
 • Επιστήμη Δεδομένων (Data Science)
 • Data Mining
 • Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Διαφήμιση
 • Big Data & Social Media
 • Internet of Things
 • Ιδιωτικότητα και Ασφάλεια Δεδομένων
 • Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων
 • Οργανωσιακή Ψυχολογία
 • Διοίκηση και Βελτιστοποίηση Μεταφορών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Τεχνολογία Λογισμικού
 • Ψηφιακή Καινοτομία
 • Πληροφοριακά Συστήματα
 • Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική
 • Επιχειρηματικότητα

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 27/04/17 στο συνεδριακό κέντρο ΕΕΔΕ, ενώ η  καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή περιλήψεων (περίληψη 500 λέξεων ή πλήρες άρθρο 3000 – 5000 λέξεων)  είναι η 24/03/2017. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο site του συνεδρίου http://fsdet.dmst.aueb.gr καθώς και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.