2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Erasmus+

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος , οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ Κινητικότητα για Σπουδές κατά το ακαδ. έτος 2019-2020 και δεν επιλέχθηκαν στη πρώτη φάση των αιτήσεων:

να συμπληρώσουν

  1. την νέα αίτηση (δακτυλογραφημένη και υπογεγραμμένη) και να την καταθέσουν στη γραμματεία (κα. Aύρα Κατζιλιέρη) το αργότερο μέχρι και την Πέμπτη 4 Απριλίου 2019 καθημερινά και ώρες 12:00-14:00 :

Το έντυπο αίτησης βρίσκεται στον σύνδεσμο:
https://www.dept.aueb.gr/sites/default/files/dmst/erasmus/Student%20Application%20Form%20Outgoing.doc

  1. το αντίστοιχο έντυπο Prelearning Agreement με τη λίστα των προτεινόμενων μαθημάτων του ξένου Πανεπιστημίου με credits και προτεινόμενες αντιστοιχίσεις τους με μαθήματα του εδώ Προγράμματος Σπουδών (π.χ. E-Commerce 6 credits8032 Ηλεκτρονικό Εμπόριο 6 credits)

ΜΟΝΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ (με email: avrakat@aueb.gr):

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!  Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να αποστείλουν για έγκριση στους ακαδημαϊκούς συντονιστές του Τμήματος συμπληρωμένο το παραπάνω έντυπο Prelearning Agreement. Γι’ αυτό θα πρέπει να έχουν κάνει όλη την απαραίτητη προεργασία!! Επίσης, θα πρέπει να υποβάλουν για έγκριση ξεχωριστό Έντυπο Prelearning Agreement για κάθε Πανεπιστήμιο που θα επιλέξουν στην αίτησή τους (στην περίπτωση που δηλώσουν περισσότερα από ένα Πανεπιστήμια).

Έντυπο Prelearning Agreement: https://www.dept.aueb.gr/sites/default/files/dmst/erasmus/PreLearning_Agreement_Form.xls

Οι φοιτητές του Τμήματος που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Erasmus+ μπορούν να επικοινωνήσουν  με τους ακαδημαϊκούς συντονιστές του τμήματος με e-mail:

Φοιτητές με επώνυμο Α-ΚΛ

Ειρήνη Βουδούρη: ivoudour@aueb.gr

Φοιτητές με επώνυμο ΚΟ-ΠΕ

Αδάμ Βρεχόπουλος: avrehop@aueb.gr

Φοιτητές με επώνυμο ΠΗ -Ω

Eric Soderquist: soderq@aueb.gr

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και τα απαιτούμενα έντυπα μπορείτε να βρείτε:

Ακολουθεί κατάλογος Πανεπιστημίων στα οποία υπάρχουν διαθέσιμες κενές θέσεις για το τμήμα μας:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+
ΡΟΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (2)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

ΤΜΗΜΑ Θέσεις/ΦοιτΜήνες ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕΔΟ
BELGIUM
Hasselt University ΔΕΤ 1Χ5 Αγγλικά B2
CYPRUS
University of Cyprus ΔΕΤ 4X9 Ελληνικά
University of Nicosia ΔΕΤ 2Χ5 Αγγλικά- Ελληνικά Β2
Cyprus University of Technology ΔΕΤ 2Χ5 Ελληνικά-Αγγλικά Β1
FINLAND
Abo Akademi University ΔΕΤ 2Χ5 Αγγλικά B2
Lahti University of Applied Sciences ΔΕΤ 2Χ5 Αγγλικά B2
University of Jyvaskyla ΔΕΤ 2Χ5 Αγγλικά B2
FRANCE
Groupe ESC Dijon Bourgogne-Burgundy School of Business ΔΕΤ 3Χ5 Αγγλικά-Γαλλικά B1, IELTS 6.0, TOEFL IBT 80, TOEIC 750 only SPRING sem.
Universite d’Auvergne Clermont 1 ΔΕΤ 2Χ9 (5X5) Γαλλικά-Αγγλικά Β2
Groupe ESC Troyes ΔΕΤ 3Χ5 Αγγλικά B2
Institut d'Etudes Politique 'Sciences Po Toulouse' ΔΕΤ 2Χ5 Γαλλικά-Αγγλικά B2
Universite d' Orleans UFR Droit Economie Gestion ΔΕΤ 1Χ10 ή 2χ5 Γαλλικά-Αγγλικά Β2
University of Tours ΔΕΤ 4Χ5 Γαλλικά Β2
GERMANY
Philipps - Universitat Marburg ΔΕΤ 3Χ9 Γερμανικά-Αγγλικά Β2
Universitat Siegen ΔΕΤ 3Χ5 Γερμανικά-Αγγλικά Β2
Technische Universitat Hamburg-Harburg TUHH ΔΕΤ 1Χ10 Γερμανικά B2
Universitat Ulm ΔΕΤ 2Χ6 Γερμανικά B2
Universitat Koblenz-Landau ΔΕΤ 3Χ6 Γερμανικά-Αγγλικά Β1
University of Muenster, School of Business and  Economics ΔΕΤ 4Χ5 Γερμανικά - Αγγλικά Β2
ICELAND
Reykjavik University ΔΕΤ 1Χ6 Αγγλικά B2
NORWAY
Norwegian School of Economics - NHH ΔΕΤ 1X5 Αγγλικά B2
PORTUGAL
Instituto Politecnico Da Guarda (IPG) ΔΕΤ 1X9 Πορτογαλικά-Αγγλικά A2 (PORTUGUESE), B1 (ENGLISH)
SWEDEN
Linnaeus University ΔΕΤ 2Χ5 Αγγλικά B2
Kristianstad University ΔΕΤ 2X5 Αγγλικά B1
Sodertorn University ΔΕΤ 4X5 Αγγλικά B2
ITALY
Universita degli Studi di Pavia (University of Pavia) ΔΕΤ 1Χ5 Ιταλικά-Aγγλικά Β1