2η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέρ. Erasmus+

Δεύτερη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στους φοιτητές του Τμήματος που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus+ (προθεσμία 30/3/2015).

Last updated: 24/03/2015

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος, οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus+ για το ακαδ. έτος 2015-2016, να καταθέσουν στη γραμματεία το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015 και κατά τις ώρες εξυπηρέτησης κοινού τα ακόλουθα δικαιολογητικά (συμπληρωμένα με λατινικούς χαρακτήρες):

  • Έντυπο αίτησης
  • Μια φωτογραφία
  • Απλή φωτοτυπία πτυχίων γνώσης ξένης γλώσσας (επίπεδο Β2 στη γλώσσα διδασκαλίας)
  • ΜΟΝΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ Έντυπο Prelearning Agreement με τη λίστα των προτεινόμενων μαθημάτων του ξένου Πανεπιστημίου με credits και προτεινόμενες αντιστοιχίσεις τους με μαθήματα του εδώ Προγράμματος Σπουδών (π.χ. E-Commerce 6 creditsà 8032 Ηλεκτρονικό Εμπόριο 6 credits)

Τα παραπάνω έντυπα χορηγούνται από τη Γραμματεία, αλλά μπορείτε να τα κατεβάσετε και από το link:
http://www.dmst.aueb.gr/index.php/el/undergraduate/erasmus

ΠΡΟΣΟΧΗ: Oι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να καταθέσουν για έγκριση στους ακαδημαϊκούς συντονιστές του Τμήματος συμπληρωμένο το παραπάνω έντυπο Prelearning Agreement. Γι’ αυτό και, όταν συναντηθούν μαζί τους, θα πρέπει να έχουν κάνει όλη την απαραίτητη προεργασία!! Επίσης, θα πρέπει να υποβάλουν για έγκριση ξεχωριστό Έντυπο Prelearning Agreement για κάθε Πανεπιστήμιο που θα επιλέξουν στην αίτησή τους (στην περίπτωση που δηλώσουν περισσότερα από ένα Πανεπιστήμια)!!!

Περισσότερες πληροφορίες για την κατάθεση των δικαιολογητικών, τα κριτήρα επιλογής καθώς και τις διαθέσιμες θέσεις μπορείτε να βρείτε εδώ.