Αναβολή μαθημάτων Α' έτους

Την Τρίτη 11-10-2022 αναβάλλονται τα μαθήματα του πρώτου έτους του Τμήματος για το διάστημα 11:00-13:00, λόγω της προγραμματισμένης εκδήλωσης υποδοχής από το Πανεπιστήμιο.