Ανακοίνωση και Σεμινάριο Πρακτικής 'Ασκησης 2021-2022

Δείτε την ανακοίνωση για την περίοδο αιτήσεων πρακτικής άσκησης εαρινού εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2021- 2022, καθώς και τα σεμινάρια προετοιμασίας.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων Φοιτητών: Από 30/12/2021 έως 17/01/2022 στις 14:00