Αξιολόγηση μαθήματος/διδασκαλίας εαρινού εξαμήνου

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023 – 2024

(Από Πέμπτη 30/05/2024 ως Κυριακή 9/6/2024)

Η ηλεκτρονική αξιολόγηση μαθήματος/διδασκαλίας στα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών διεξάγεται μέσω του portal e-grammateia και του νέου πληροφοριακού συστήματος της ΜΟΔΙΠ για την περίπτωση των κύριων διδασκόντων των μαθημάτων και μέσω ερωτηματολογίου Google forms για την περίπτωση του επικουρικού προσωπικού.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ

Οδηγίες υποβολής ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος/διδασκαλίας μέσω του e-grammateia (για τους κύριους διδάσκοντες)

Ο φοιτητής/ Η φοιτήτρια:

 1. Συνδέεται στον σύνδεσμο https://e-grammateia.aueb.gr/ με τα ιδρυματικά διαπιστευτήρια
 2. Επιλέγει το μενού «Αξιολόγηση»
 3. Τα μαθήματα προς αξιολόγηση βρίσκονται κάτω από το μενού Ερωτηματολόγια → Πληροφορίες φοιτητή → Τα μαθήματα μου
 4. Κάτω από το πεδίο «Ενέργειες» επιλέγει το κουμπί με το μολυβάκι
 5. Συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο και το υποβάλλει πατώντας το κουμπί «Καταχώρηση Απαντήσεων» και μετά το κουμπί «ΟΚ»
 6. Πατώντας το κουμπί «Λίστα Ερωτηματολογίων» γίνεται επιστροφή στη λίστα των διαθέσιμων μαθημάτων.
 7. Αν ένα ερωτηματολόγιο έχει υποβληθεί εμφανίζεται με τη σήμανση «Συμπληρωμένο».

Οδηγίες υποβολής ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος/διδασκαλίας μέσω Google forms (για το επικουρικό προσωπικό)

 1. Η αξιολόγηση είναι προαιρετική, ανώνυμη και συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας του Προγράμματος Σπουδών.
 2. Το ερωτηματολόγιο πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί μία φορά. Απαιτείται  χρήση έξυπνου κινητού τηλεφώνου ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής με πρόσβαση στο διαδίκτυο.
 3. Η αξιολόγηση  υλοποιείται εύκολα και γρήγορα κάνοντας κλικ στον αντίστοιχο κύκλο που εκφράζει τη βαθμολογία του φοιτητή/ της φοιτήτριας. Η αξιολόγηση ολοκληρώνεται πατώντας το κουμπί «ΥΠΟΒΟΛΗ».
 4. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για το σύνολο των μαθημάτων για τα οποία ο φοιτητής/ η φοιτήτρια λαμβάνει σχετική ενημέρωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ

Τα ερωτηματολόγια της ΜΟΔΙΠ έχουν δημιουργηθεί με σκοπό την αξιολόγηση των μαθημάτων και των διδασκόντων του ακαδημαϊκού έτους. Οι σύνδεσμοι των ερωτηματολογίων δημιουργήθηκαν κεντρικά από το Πληροφοριακό σύστημα της ΜΟΔΙΠ και έχουν αποσταλεί στο portal των φοιτητών του Φοιτητολογίου του ΟΠΑ.

Οι σύνδεσμοι δημιουργούνται με τυχαίο τρόπο και οδηγούν στην συμπλήρωση των ερωτηματολογίων εκτός του portal, ώστε να είναι αδύνατη η συσχέτιση των συμμετεχόντων με τις υποβληθείσες απαντήσεις. Με αυτόν τον τρόπο διαφυλάσσεται η ανωνυμία των φοιτητών/τριών.

Τα δεδομένα που προκύπτουν είναι στατιστικής φύσεως, συγκεντρωτικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση των μαθημάτων και της εν γένει λειτουργίας του Πανεπιστημίου.