Αποτελέσματα επιλογής για την ΠΑΔ Ι και ΙΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Πιστοποιημένο από το ΙΕΠ και το Υπουργείο Παιδείας με την ΥΑ 39460/Γ2/21-3-2013, ΦΕΚ Β’ 689/26-3-13)

Αθήνα,  29 Σεπτεμβρίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

ΣΤΗΝ ΠΑΔ Ι & ΙΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Ανακοινώθηκε στους ιστότοπους των Γραμματειών και του Προγράμματος https://www.dept.aueb.gr/tep ο πίνακας των αποτελεσμάτων επιλογής για την ΠΑΔ Ι και ΙΙ ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

Τα θεωρητικά μαθήματα του Προγράμματος ξεκινάνε δια ζώσης την Τρίτη 12/10/2021 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του ΟΠΑ.

Καλούνται οι εισαχθέντες φοιτητές στην ΠΑΔ Ι και ΙΙ να προσέλθουν δια ζώσης στην πρώτη ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ συνάντηση της ΠΑΔ Ι την Παρασκευή 15/10/2021 στο αμφ. Υ1 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του ΟΠΑ.

Η παρουσία στην ΠΑΔ Ι και ΙΙ στις εσωτερικές και εξωτερικές εκπαιδευτικές δράσεις είναι υποχρεωτική για το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο.

Καλό ακαδημαϊκό έτος!