Αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης Erasmus+

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

Αθήνα, 30/03/2020

Ακολουθεί η κατάσταση των αριθμών μητρώου των  φοιτητών που επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα ERASMUS+ κατά το ακαδ. Έτος 2020-2021.

Σημειώνεται ότι η επίσημη έγκριση της κινητικότητας των παρακάτω φοιτητών/φοιτητριών θα γίνει από το Ίδρυμα Υποδοχής μόλις σταλούν τα στοιχεία τους από την γραμματεία.

α/α

Α.Μ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ

1

8170055

GERMANY - Technische Universität Műnchen

30 (W 2020-21)

2

8180094

FRANCE - School of Knowledge Economy and Management (SKEMA Business School)

30 (W 2020-21)

3

8180024

GERMANY - Technische Universität Műnchen

30 (W 2020-21)

4

8180116

GERMANY - University of Cologne

30 (W 2020-21)

5

8180036

GERMANY - Technische Universität Műnchen

30 (W 2020-21)

6

8180067

ITALY - Università degli Studi di Torino

30 (W 2020-21)

7

8180138

AUSTRIA - Universität Wien

30 (W 2020-21)

8

8180213

BELGIUM - Universiteit Antwerpen

30 (W 2020-21)

9

8180150

BELGIUM - Hasselt University

30 (S 2020-21)

10

8180072

BELGIUM - Universiteit Antwerpen

30 (W 2020-21)

11

8170109

NETHERLANDS - Hague University of Applied Sciences

30 (W 2020-21)

12

8180152

GERMANY - Technische Universität Műnchen

30 (W 2020-21)

13

8180074

FRANCE - Ecole de Management Strasbourg (EM Strasbourg Business School)

30 (W 2020-21)

14

8180085

UNITED KINGDOM - University of Southampton

30 (S 2020-21)

15

8180004

FRANCE - Audencia Group, Audencia Nantes School of Management

30 (W 2020-21)

16

8180099

NETHERLANDS - Hague University of Applied Sciences

30 (S 2020-21)

17

8180042

NORWAY - Norwegian School of Economics (NHH)

30 (W 2020-21)

18

8170025

ITALY - Università degli Studi di Torino

30 (W 2020-21)

19

8180126

GERMANY - University of Cologne

30 (W 2020-21)

20

8170077

GERMANY - University of Muenster, School of Business and Economics

30 (W 2020-21)

22

8180131

GERMANY - Universität Mannheim

30 (W 2020-21)

23

8170125

GERMANY - SRH Hochschule Berlin - International Management University

30 (W 2020-21)

24

8180123

FRANCE - Audencia Group, Audencia Nantes School of Management

30 (W 2020-21)

25

8180026

UNITED KINGDOM - University of Southampton

30 (S 2020-21)

26

8180119

DENMARK - University of Southern Denmark

30 (S 2020-21)

27

8180035

SWEDEN - Stockholm University - Stockholm Business School

30 (W 2020-21)

28

8170038

GERMANY - University of Muenster, School of Business and Economics

30 (W 2020-21)

29

8170002

SWEDEN - Stockholm University - Stockholm Business School

30 (W 2020-21)

30

8170075

ITALY - Università degli Studi di Pavia (University of Pavia)

30 (W 2020-21)

31

8170098

GERMANY - Universität Mannheim

30 (W 2020-21)

32

8180044

NORWAY - Norwegian School of Economics (NHH)

30 (W 2020-21)

33

8180009

GERMANY - Universität Mannheim

30 (S 2020-21)

34

8170033

GERMANY - University of Muenster, School of Business and Economics

30 (W 2020-21)

35

8180084

NORWAY - BI Norwegian Business School

30 (S 2020-21)

36

8170037

ITALY - Università degli Studi di Pavia (University of Pavia)

30 (W 2020-21)

37

8180041

GERMANY - Universität Mannheim

30 (W 2020-21)

38

8180113

SWEDEN - Södertörn University

30 (W 2020-21)

39

8180017

FINLAND - University of Jyväskylä

30 (W 2020-21)

40

t8180022

FRANCE - Ecole de Management Strasbourg (EM Strasbourg Business School)

30 (S 2020-21)

41

8170143

FINLAND - Abo Akademi University

30 (W 2020-21)

42

8170100

GERMANY - SRH Hochschule Berlin - International Management University

30 (W 2020-21)

44

8170070

FRANCE - School of Knowledge Economy and Management (SKEMA Business School)

30 (W 2020-21)

47

8160042

PORTUGAL - Instituto Politecnico Da Guarda (IPG)

30 (S 2020-21)

49

8180201

DENMARK - University of Southern Denmark

30 (W 2020-21)

52

8170090

GERMANY - Technische Universität Dortmund

30 (W 2020-21)

53

8170045

GERMANY - Technische Universität Dortmund

30 (W 2020-21)

55

8170095

FRANCE - Audencia Group, Audencia Nantes School of Management

30 (S 2020-21)

56

8170099

FRANCE - Audencia Group, Audencia Nantes School of Management

30 (S 2020-21)

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Υπενθυμίζουμε στους φοιτητές/φοιτήτριες που επιλέχθηκαν ότι είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των διαδικασιών που ορίζει το κάθε Ίδρυμα Υποδοχής. Τα παραπάνω στοιχεία (προθεσμίες υποβολής, δικαιολογητικά, κλπ) αναφέρονται στις ιστοσελίδες των ξένων Πανεπιστημίων και είναι ευθύνη των επιτυχόντων να τα αναζητήσουν. Παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο καθώς και την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Υποδοχής.