Αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης Erasmus+

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

Αθήνα, 21/03/2023

Ακολουθεί η κατάσταση των αριθμών μητρώου των  φοιτητών, που επιλέχθηκαν από το Τμήμα να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα ERASMUS+ κατά το ακαδ. Έτος 2023-2024.

Σημειώνεται ότι η επίσημη έγκριση της κινητικότητας των φοιτητών θα γίνει από το Ίδρυμα Υποδοχής, μόλις σταλούν τα στοιχεία τους από την Γραμματεία.

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ECTS/ΕΞΑΜΗΝΟ

1

8190042

EM Strasbourg Business School

30 (S 2023-24)

2

8200159

University of Pavia

30 (F 2023-24)

3

8200161

Stockholm Business School

30 (S 2023-24)

4

8200157

Università degli Studi di Torino

30 (F 2023-24)

5

8210104

University of Cologne

30 (F 2023-24)

6

8210119

Abo Akademi University

30 (S 2023-24)

7

8210007

The Hague University of Applied Sciences-ESCM European Studies

30 (F 2023-24)

8

8210049

The Hague University of Applied Sciences-ESCM European Studies

30 (F 2023-24)

9

8210145

SRH Hochschule Berlin-The International Management University

30 (F 2023-24)

10

8210026

BI-Norwegian Business School

30 (S 2023-24)

11

8200067

Università degli Studi di Torino

30 (F 2023-24)

12

8210116

Södertörn University

30 (S 2023-24)

13

8210098

University of Munster, School of Business and  Economics

30 (F 2023-24)

14

8210008

Universiteit Antwerpen

30 (F 2023-24)

15

8210016

SKEMA Business School

30 (F 2023-24)

16

8210021

SKEMA Business School

30 (F 2023-24)

17

8210068

Audencia Group-Audencia Nantes School of Management

30 (F 2023-24)

18

8210046

Audencia Group-Audencia Nantes School of Management

30 (F 2023-24)

19

8210156

BSB/ Burgundy School of Business

30 (F 2023-24)

20

8210117

Università degli Studi di Pavia-University of Pavia

30 (F 2023-24)

21

8210155

Hasselt University

30 (S 2023-24)

22

8210149

Hasselt University

30 (S 2023-24)

23

8210113

Audencia Group-Audencia Nantes School of Management

30 (F 2023-24)

24

8210123

Audencia Group-Audencia Nantes School of Management

30 (F 2023-24)

25

8210082

Audencia Group-Audencia Nantes School of Management

30 (F 2023-24)

26

8210142

Universiteit Antwerpen

30 (F 2023-24)

27

8210056

Stockholm Business School

30 (F 2023-24)

28

8200053

Kristianstad University

30 (F 2023-24)

29

8200021

Kristianstad University

30 (F 2023-24)

30

8210120

Hasselt University

30 (S 2023-24)

31

8210095

Università degli Studi di Catania

30 (S 2023-24)

32

8210147

Abo Akademi University

30 (F 2023-24)

33

8210212

SRH Hochschule Berlin-The International Management University

30 (S 2023-24)

34

8210053

University of Southern Denmark

30 (F 2023-24)

35

8210065

University of Southern Denmark

30 (F 2023-24)

36

8200080

Norwegian School of Economics-NHH 

30 (F 2023-24)

37

8210086

Universität Mannheim

30 (F 2023-24)

38

8200085

Instituto Politecnico Da Guarda (IPG)

30 (S 2023-24)

39

8200135

Södertörn University

30 (S 2023-24)

40

8170187

Cyprus University of Technology

30 (F 2023-24)

41

8200057

Linnaeus University

30 (F 2023-24)

42

8200075

Audencia Group-Audencia Nantes School of Management

30 (S 2023-24)

43

8200081

Technische Universität Műnchen  

30 (F 2023-24)

44

8200124

Audencia Group-Audencia Nantes School of Management

30 (S 2023-24)

45

8200160

Instituto Politecnico Da Guarda (IPG)

30 (S 2023-24)

46

8200066

Södertörn University

30 (S 2023-24)

47

8200221

Audencia Group-Audencia Nantes School of Management

30 (S 2023-24)

48

8200020

Hasselt University

30 (F 2023-24)

49

8190334

Linnaeus University

30 (S 2023-24)

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Υπενθυμίζουμε στους φοιτητές/φοιτήτριες που επιλέχθηκαν ότι είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των διαδικασιών που ορίζει το κάθε Ίδρυμα Υποδοχής. Στοιχεία όπως προθεσμίες υποβολής, δικαιολογητικά, κλπ. αναφέρονται στις ιστοσελίδες των ξένων Πανεπιστημίων και είναι ευθύνη των επιτυχόντων να τα αναζητήσουν. Παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο καθώς και την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Υποδοχής.