Αποτελέσματα 2ης Πρόσκλησης Erasmus+ (νέο)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αθήνα, 23/04/2021

Ακολουθεί  ενημερωμένη (με αλλαγές) η  κατάσταση των αριθμών μητρώου των  φοιτητών που επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα ERASMUS+ κατά το ακαδ. Έτος 2021-2022 (μετά την 2η πρόσκληση συμμετοχής).

Σημειώνεται ότι η επίσημη έγκριση της κινητικότητας των παρακάτω φοιτητών/φοιτητριών θα γίνει από το Ίδρυμα Υποδοχής μόλις σταλούν τα στοιχεία τους από την γραμματεία.

Α/Α

ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ECTS (ΕΞΑΜΗΝΟ)

1

8190119

Universitat Mannheim

30 (S 2021-22)

2

8170125

Technische Universitat Dortmund

30 (W 2021-22)

3

8170190

Technische Universitat Hamburg-Harburg TUHH

30 (W 2021-22)

4

8170119

Stockholm University-Stockholm Business School

30 (S 2021-22)

5

8170045

University of Jyvaskyla

30 (W 2021-22)

6

8180029

Hasselt University

30 (S 2021-22)

7

8190071

University of Muenster, School of Business and Economics

30 (S 2021-22)

8

8170131

Technische Universitat Munchen

30 (S 2021-22)

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Υπενθυμίζουμε στους φοιτητές/φοιτήτριες που επιλέχθηκαν ότι είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των διαδικασιών που ορίζει το κάθε Ίδρυμα Υποδοχής. Τα παραπάνω στοιχεία (προθεσμίες υποβολής, δικαιολογητικά, κλπ) αναφέρονται στις ιστοσελίδες των ξένων Πανεπιστημίων και είναι ευθύνη των επιτυχόντων να τα αναζητήσουν. Παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο καθώς και την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Υποδοχής.