Αποτελέσματα 2ης Πρόσκλησης Erasmus+ (νέο)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2022-2023

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αθήνα, 11/04/2022

Ακολουθεί ενημερωμένη η  κατάσταση των αριθμών μητρώου των  φοιτητών που επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα ERASMUS+ κατά το ακαδ. έτος 2022-2023 (μετά την 2η πρόσκληση συμμετοχής).

Υπενθυμίζεται ότι η τελική έγκριση του αριθμού των φοιτητών που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα το χειμερινό εξάμηνο θα γίνει από το γραφείο Erasmus+ του ΟΠΑ βάσει των διαθέσιμων κονδυλίων. Οι φοιτητές που δεν θα εγκριθούν τελικά για το χειμερινό εξάμηνο θα μετακινηθούν στο (ίδιο) Πανεπιστήμιο Υποδοχής το εαρινό εξάμηνο, εφόσον έχουν δηλώσει διαθεσιμότητα στην αίτηση τους.

Σημειώνεται ότι η επίσημη έγκριση της κινητικότητας των παρακάτω φοιτητών/φοιτητριών θα γίνει από το Ίδρυμα Υποδοχής μόλις σταλούν τα στοιχεία τους από την γραμματεία.

Α/Α

ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ECTS (ΕΞΑΜΗΝΟ)

1

8180001

Technische Universität Dortmund

30 (S 2022-23)

2

8190083

Linnaeus University

30 (W 2022-23)

3

8190154

Linnaeus University

30 (W 2022-23)

4

8190250

Hasselt University

30 (S 2022-23)

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Υπενθυμίζουμε στους φοιτητές/φοιτήτριες που επιλέχθηκαν ότι είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των διαδικασιών που ορίζει το κάθε Ίδρυμα Υποδοχής. Τα παραπάνω στοιχεία (προθεσμίες υποβολής, δικαιολογητικά, κλπ) αναφέρονται στις ιστοσελίδες των ξένων Πανεπιστημίων και είναι ευθύνη των επιτυχόντων να τα αναζητήσουν. Παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο καθώς και την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Υποδοχής.