Βράβευση "Distinguished Artifact Award"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βράβευση «Distinguished Artifact Award» υποψηφίου διδάκτορα ΔΕΤ ΟΠΑ

Η δημοσίευση του υποψήφιου διδάκτορα του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεόδωρου Σωτηρόπουλου, η οποία εκπονήθηκε σε συνεργασία με τον επιβλέποντα Καθηγητή Διομήδη Σπινέλλη και τους ερευνητές του Εργαστηρίου Επιχειρηματικής Αναλυτικής Στέφανο Χαλιάσο, Βαγγέλη Ατλιδάκη και Δημήτρη Μητρόπουλο τιμήθηκε με το βραβείο «Distinguished Artifact Award» (βραβείο διακεκριμένου τεχνουργήματος) στο κορυφαίο διεθνές συνέδριο Τεχνολογίας Λογισμικού «International Conference on Software Engineering» (ICSE 2021) που πραγματοποιείται αυτό το μήνα διαδικτυακά.   

Η βραβευθείσα δημοσίευση, με τίτλο «Data-Oriented Differential Testing of Object-Relational Mapping Systems», αφορά μια καινοτόμο μέθοδο για την εύρεση σφαλμάτων σε συστήματα που επιτρέπουν την εύκολη διασύνδεση πληροφοριακών συστημάτων με βάσεις δεδομένων. Η εφαρμογή της μεθόδου επέτρεψε την εύρεση 25 αγνώστων μέχρι την ανακάλυψή τους σφαλμάτων σε ευρύτατα χρησιμοποιούμενα συστήματα λογισμικού και οδήγησε τους κατασκευαστές τους στη διόρθωση των περισσοτέρων από αυτά.  

Η αναγνώριση που απονεμήθηκε στους ερευνητές αφορά το λογισμικό και τα δεδομένα που συνοδεύουν τη δημοσίευση.  Η ανοιχτή διάθεσή τους επιτρέπει σε άλλους επιστήμονες αλλά και στη βιομηχανία να τα αξιοποιήσουν σε νέες έρευνες και σε πρακτικές εφαρμογές.