Δελτίο Τύπου Διδακτορικού Προγράμματος

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διδακτορικό Πρόγραμμα ΔΕΤ

Σε 104 διδάκτορες, εξέχοντες επιστήμονες που συμβάλλουν στην προαγωγή της Αριστείας σε πανεπιστημιακά ιδρύματα και δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς εγνωσμένου κύρους, αριθμεί πλέον το Διδακτορικό Πρόγραμμα του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σε μία ιδιαίτερα συγκινητική εκδήλωση (https://www.youtube.com/user/auebdmst) πραγματοποιήθηκε, στις 20 Σεπτεμβρίου 2018, στο Αμφιθέατρο της Γενναδίου Βιβλιοθήκης «Cotsen Hall», η Καθομολόγηση και η Απονομή Διδακτορικών Διπλωμάτων στους 31 νέους Διδάκτορες του Τμήματος που αποφοίτησαν στο διάστημα 2013-2018.

Προηγήθηκε η αναγόρευση της Καθηγήτριας του London School of Economics and Political Science (LSE), Χρυσάνθης Αυγέρου, σε Επίτιμη Διδάκτορα του ΔΕΤ, προς τιμή της οποίας εκδόθηκε και επιδόθηκε ο επετειακός τόμος με τίτλο: “Doctoral Studies in Management Science and Technology (vol. III), 2013-2018”. Ο τόμος περιλαμβάνει εισαγωγικά σημειώματα του Προέδρου του Τμήματος, Καθηγητή Διομήδη Σπινέλλη και της επιμελήτριας της έκδοσης, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Αγγελικής Πουλυμενάκου, καθώς και τις περιλήψεις 30 διδακτορικών διατριβών που εκπονήθηκαν από το 2013 έως το 2018.  O επετειακός τόμος αποτελεί μία αποτύπωση της επιστημοσύνης και του υψηλού κύρους της έρευνας που πραγματοποιείται στο Διδακτορικό Πρόγραμμα του ΔΕΤ, το οποίο λειτουργεί εδώ και 17 χρόνια, στοχεύοντας στην παραγωγή πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας υψηλού επιπέδου στα πεδία που θεραπεύει το Τμήμα.

Την επιτυχία του Προγράμματος στη δημιουργία επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της εκπαίδευσης και των εφαρμογών επιβεβαιώνει η στελέχωση του ερευνητικού, επιχειρηματικού και ακαδημαϊκού δυναμικού της Ελλάδας και του εξωτερικού με διδάκτορες του Τμήματος. Όπως προκύπτει από πρόσφατη έρευνα, 47 διδάκτορες κοσμούν την πανεπιστημιακή κοινότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως στο Copenhagen Business School, University of Bath, Ecole Federale de Lausanne, Utrecht University,  University of Liverpool,  University of Kent, Glasgow Caledonian University, Universitat Zurich, Carnegie Mellon University, University of Essex, De Montfort University, και The University of Manchester, ενώ πολλοί αριστεύουν ως επιχειρηματίες ή στελέχη σημαντικών και καινοτόμων εταιρειών.