Δηλώσεις Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2020-2021

Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων επιλογής μαθημάτων και συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Σύντομο video για τις δηλώσεις μαθημάτων

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-2021

Η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων επιλογής μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 θα ξεκινήσει την Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021 και θα λήξει την Κυριακή 28 Μαρτίου 2021.

Οι φοιτητές του Τμήματος μπορούν να δηλώσουν μαθήματα ως εξής:

  • Φοιτητές 2ου εξαμήνου σπουδών ως οκτώ (8) μαθήματα
  • Φοιτητές 4ου εξαμήνου σπουδών ως εννέα (9) μαθήματα
  • Φοιτητές 6ου, 8ου ως έντεκα (11) μαθήματα
  • πέραν των κανονικών εξαμήνων σπουδών – δεν υπάρχει όριο

ΑΛΛΑΓΕΣ:

  1. Το μάθημα «Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων» (6ο Εξάμηνο) γίνεται υποχρεωτικό της κατεύθυνσης «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ».
  2. Καταργείται το μάθημα «Ηλεκτρονική Μάθηση και Διαχείριση Γνώσης» (7ο Εξάμηνο) ως υποχρεωτικό μάθημα της κατεύθυνσης «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ».
  3. Τα μαθήματα  «Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων» και «Ηλεκτρονική Μάθηση και Διαχείριση Γνώσης» αποτελούν μαθήματα επιλογής κατεύθυνσης για τις κατευθύνσεις που δεν το έχουν υποχρεωτικό μάθημα.
  4. Εισάγεται νέο μάθημα επιλογής κατεύθυνσης με τίτλο «Θέματα Ηθικής και Υπευθυνότητας» ως μάθημα επιλογής (6ο Εξάμηνο) για όλες τις κατευθύνσεις.
  5. Το μάθημα «Ανάπτυξη Αξιόπιστου και Ασφαλούς Λογισμικού» δεν θα διδαχθεί κατά το ακαδ.έτος 2020-2021.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να εξεταστούν  μόνο στα μαθήματα που δηλώνουν σε αυτή τη δήλωση, στις δύο εξεταστικές περιόδους που αντιστοιχούν στο ακαδ.έτος.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας δηλώσεων καμία δήλωση δεν θα γίνεται δεκτή. 

Για την ορθή υποβολή της δήλωσης των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου 2020-2021, οι φοιτητές θα πρέπει να λάβουν υπόψη τα κάτωθι:

Οι φοιτητές του Τμήματος που βρίσκονται στο 6ο εξάμηνο σπουδών, υποχρεούνται να επιλέξουν κατεύθυνση ηλεκτρονικά. ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι βρίσκονται σε μεγαλύτερο εξάμηνο και θέλουν να αλλάξουν κατεύθυνση μπορούν να το κάνουν μόνο ΜΙΑ φορά και ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών που ακολουθούν  κατόπιν αιτήσεως τους στη γραμματεία.

Οι φοιτητές του Τμήματος που βρίσκονται κατά το ακαδ. έτος 2020-2021 στο 6ο εξάμηνο σπουδών και πάνω, μπορούν να δηλώσουν μαθήματα επιλογής άλλων Τμημάτων μόνο από τη λίστα που ακολουθεί, καθώς και τα προτεινόμενα συγγράμματά τους:

   

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  ΑΠΟ ΤΑ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΤΜΗΜΑ

7104

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

7124

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

7108

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

7112

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

2321

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

2408

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ (ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ)

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

2834

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

5625

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

5667

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

5623

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

5688

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

5728

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

5722

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

3464

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ