Διεθνής διάκριση δημοσίευσης ερευνητών του ΔΕΤ

Η δημοσίευση του Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αναπληρωτή Καθηγητή Γεωργίου Λεκάκου και της Μεταδιδακτορικής Ερευνήτριας στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Μαρίας Μπούρα, στο επιστημονικό περιοδικό διεθνούς κύρους (ABS 4) British Journal of Management, αναδείχθηκε ως "Top Cited Article" (άρθρο με τις περισσότερες παραπομπές) για τη χρονική περίοδο 2019-2020, από τον εκδοτικό οίκο Wiley.

Η δημοφιλής εργασία, με τίτλο «Big Data Analytics Capabilities and Innovation: The Mediating Role of Dynamic Capabilities and Moderating Effect of the Environment» εκπονήθηκε σε συνεργασία με τον Αναπληρωτή Καθηγητή Patrick Mikalef και τον Καθηγητή και Επικεφαλής του Τμήματος Computer Science στο Norwegian University of Science and Technology (NTNU), John Krogstie.

Το άρθρο διερευνά μηχανισμούς αναλυτικής δεδομένων μεγάλης κλίμακας που οδηγούν σε επιχειρηματική αξία και οι οποίοι παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητοι από εμπειρικές έρευνες. Το άρθρο τεκμηριώνει εμπειρικά ότι τα δεδομένα μεγάλης κλίμακας μπορούν, υπό ορισμένες συνθήκες, να οδηγήσουν σε καινοτομία όσον αφορά νέα προϊόντα, υπηρεσίες, προσεγγίσεις μάρκετινγκ και επιχειρηματικά μοντέλα. Ωστόσο, βασική προϋπόθεση για να αποκτήσουν οι εταιρείες ικανότητες ανάλυσης δεδομένων μεγάλης κλίμακας (Big data analytics capabilities), που είναι αυτές που οδηγούν σε επιχειρηματική αξία, είναι η πρόσληψη ατόμων με τεχνικές δεξιότητες, διαχειριστικές γνώσεις αλλά και ικανότητες «ανάγνωσης» των δεδομένων μεγάλης κλίμακας, η προώθηση κουλτούρας οργανωσιακής μάθησης και η ενσωμάτωση της βασιζόμενης στα μεγάλα δεδομένα λήψης αποφάσεων στον «πυρήνα» της λειτουργίας του οργανισμού.