Επιτυχής ολοκλήρωση του on-line Business Game

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το on-line Business Game που συνδιοργάνωσαν το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) και το Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας - ACEin του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), την Πέμπτη 7 και την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021.

Το Business Game αποτελεί ένα αλληλεπιδραστικό παιχνίδι προσομοίωσης μιας αγοράς στο οποίο οι φοιτητές, χωρισμένοι σε ομάδες αναλαμβάνουν τη διαχείριση ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. Σκοπός του συγκεκριμένου επιχειρηματικού παιγνίου είναι η εκπαίδευση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων των φοιτητών στη διοίκηση εικονικής επιχείρησης, μέσω της προσομοίωσης των συνθηκών λειτουργίας της αγοράς και των επιλογών των παικτών.

Στο φετινό Business Game, νικήτρια αναδείχθηκε η ομάδα Aqua, την οποία αποτελούν οι Λητώ Κυριάκη και Άγγελος Ιωάννης Λαγός. Συνολικά, συμμετείχαν 71 πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες του τμήματος ΔΕΤ, οι οποίοι κλήθηκαν να λάβουν σημαντικές επιχειρηματικές αποφάσεις βασιζόμενοι στα δεδομένα αγοράς που τους δίνονται αλλά και την κρίση τους, και να δουν πώς αυτές οι αποφάσεις μεταφράζονται σε αντίστοιχα οικονομικά μεγέθη, όπως ακριβώς συμβαίνει στον πραγματικό κόσμο των επιχειρήσεων.