Ερωτηματολόγιο για τους Πρωτοετείς Φοιτητές

Ερωτηματολόγιο για τους Πρωτοετείς Φοιτητές Τμήματος ΔΕΤ

Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ), του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών ενημέρωσης των μαθητών Λυκείου κι εκπαίδευσης των φοιτητών του, προσκαλεί τους πρωτοετείς φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 να συμμετάσχουν σε στατιστική έρευνα, συμπληρώνοντας σχετικό ερωτηματολόγιο.

Το ερωτηματολόγιο θα είναι διαθέσιμο έως και τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020, στο σύνδεσμο https://forms.gle/vtzSZ6F7bTY1WpdV7

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι προαιρετική!

Τα στοιχεία που ζητούνται προς συμπλήρωση συλλέγονται ανώνυμα ώστε να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση των ατόμων που συμμετέχουν στην έρευνα. Επιπρόσθετα, τα στοιχεία που συλλέγονται έχουν επιλεγεί κατάλληλα ώστε τα πρόσωπα που συμμετέχουν να μην καθίστανται ταυτοποιήσιμα ακόμη και διαμέσου άλλης μορφής επεξεργασίας αυτών.

Οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν, θα αφορούν αποκλειστικά τους προαναφερθέντες σκοπούς. Τα δεδομένα θα διαφυλαχθούν με κάθε ευσυνειδησία και θα χρησιμοποιηθούν με απόλυτη εχεμύθεια, κυρίως ως στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικά στοιχεία.