Ετήσια ενημέρωση πρωτοετών φοιτητών

Την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021 θα πραγματοποιηθεί η ετήσια ενημέρωση των πρωτοετών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η ενημέρωση θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην Αίθουσα Δ24, στο πλαίσιο του μαθήματος “Εισαγωγή στην Πληροφορική”, αμέσως μετά την παρουσίασή του από τους διδάσκοντες. Θα υπάρχει δυνατότητα online παρακολούθησης της εκδήλωσης μέσω της πλατφόρμας Teams.

Ενδεικτικό πρόγραμμα

  • Παρουσίαση Τμήματος ΔΕΤ από την Πρόεδρο, Καθηγήτρια Νάνσυ Πουλούδη
  • Σύντομη παρουσίαση και χαιρετισμός μελών ΔΕΠ
  • Δράσεις Τμήματος ΔΕΤ και ΟΠΑ
  • Χαιρετισμός Συλλόγου Αποφοίτων

O σύνδεσμος για την εξ αποστάσεως παρακολούθηση είναι:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac385769a56dd44e09cb3fe57ba506ab4%40thread.tacv2/1634124401523?context=%7b%22Tid%22%3a%22ad5ba4a2-7857-4ea1-895e-b3d5207a174f%22%2c%22Oid%22%3a%2230cfd1c1-cf67-47eb-88e3-2f3d1a27f941%22%7d

Ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες για την εγκατάσταση εφαρμογής Microsoft Teams.
Θα χαρούμε να σας έχουμε κοντά μας!


Εγκατάσταση της εφαρμογής Microsoft Teams

Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί με χρήση της εφαρμογής Microsoft Teams και μπορείτε να την παρακολουθήσετε είτε μέσω υπολογιστή (Windows, Macή Linux) με ηχεία ή ακουστικά, ή μέσω κινητού τηλεφώνου (Android ή iOS).

Πρέπει να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Microsoft Teams στον υπολογιστή σας (Windows ή Mac) από το σύνδεσμο: https://products.office.com/el-gr/microsoft-teams/download-app
Συγκεκριμένα επιλέγετε λήψη του Teams και ανάλογα με τον υπολογιστή σας, θα σας προταθεί να κατεβάσετε την κατάλληλη έκδοση. Ανάλογα με τον φυλλομετρητή (browser) και το λειτουργικό σύστημα, θα εμφανιστεί κάποιο πλαίσιο διαλόγου για να κατεβάσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης, το οποίο στη συνέχεια θα πρέπει να εκτελέσετε για να γίνει η εγκατάσταση.

Σημειώνεται ότι το Teams είναι διαθέσιμο και μέσω φυλλομετρητή στη διεύθυνση: https://teams.microsoft.com. Σε αυτή την περίπτωση, προτείνεται η χρήση του Chrome, καθώς σε άλλους φυλλομετρητές μπορεί να μην υποστηρίζονται ήχος και εικόνα.

Τέλος, το Teams είναι διαθέσιμο και για κινητές συσκευές Android και iOS, από τα αντίστοιχα καταστήματα εφαρμογών (PlayStore και AppleStore).

Παρακολούθηση ενημέρωσης

O σύνδεσμος για την «Ενημέρωση πρωτοετών ακαδημαϊκού έτους 2021-2022» είναι:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac385769a56dd44e09cb3fe57ba506ab4%40thread.tacv2/1634124401523?context=%7b%22Tid%22%3a%22ad5ba4a2-7857-4ea1-895e-b3d5207a174f%22%2c%22Oid%22%3a%2230cfd1c1-cf67-47eb-88e3-2f3d1a27f941%22%7d

Με κλικ σε αυτόν θα σας ζητηθεί να ανοίξει η εφαρμογή Microsoft Teams και στη συνέχεια, εφόσον δεν είστε ήδη μέσα στην εφαρμογή, θα εμφανισθεί η οθόνη σύνδεσης όπου σας ζητείται να εισάγετε τα στοιχεία σας. Επίσης καλείσθε να επιλέξετε τις ρυθμίσεις της εικόνας και του ήχου. Παρακαλείστε να διατηρείτε κλειστά την κάμερα και το μικρόφωνό σας. Κατόπιν επιλέγετε Join now.

Θα έχετε τη δυνατότητα να μπείτε στο σύνδεσμο 15-20 λεπτά πριν την έναρξη της ενημέρωσης και πιθανόν να χρειαστεί να περιμένετε μέχρι να γίνετε δεκτοί (accept). Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο τεχνικό πρόβλημα μπορείτε να στείλετε email στο lazaris@aueb.gr