Ευρωπαϊκά Έργα AquaSPICE και FACTLOG

Πέμπτη 09 Ιουνίου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ευρωπαϊκά Έργα AquaSPICE και FACTLOG:
Καινοτόμες λύσεις στην Βιομηχανία 4.0

Η βελτιστοποίηση διαδικασιών παραγωγής με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, Αναλυτικής, Αλγορίθμων βελτιστοποίησης και τέλος Ψηφιακών Διδύμων στο πλαίσιο της Βιομηχανίας 4.0 τέθηκαν στο επίκεντρο των συναντήσεων εργασίας των Ευρωπαϊκών Έργων FACTLOG και AquaSPICE στα οποία το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ELTRUN, του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αποτελεί εταίρο.

Το έργο FACTLOG “Energy Aware Factory Analytics” (H2020 Grant Agreement no. 869951) αποτελεί μια προσπάθεια δημιουργίας Ψηφιακών Διδύμων (Digital Twins: ψηφιακά αντίγραφα οντοτήτων παραγωγής, όπως μηχανές ή διεργασίες, τα οποία λαμβάνουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και μπορούν να προσομοιώσουν τη συμπεριφορά της φυσικής οντότητας) με επαυξημένες δυνατότητες (Enhanced Cognitive Twins) στις βιομηχανίες διεργασιών με στόχο τη βελτιστοποίηση και ανθεκτικότητα ενός συστήματος διεργασιών. Το FACTLOG καθοδηγείται από πολλές συγκεκριμένες επιχειρηματικές περιπτώσεις στη βιομηχανία διεργασιών και εστιάζει στην καινοτομία σχετικά με το Αναλυτική, την Τεχνητή Νοημοσύνη και τη Βελτιστοποίηση. Στο έργο FACTLOG το Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν έχει διττό ρόλο, παρέχοντας την επιστημονική οργάνωση του συνόλου του έργου (Scientific Coordinator), κι είναι επίσης υπεύθυνο για τη δημιουργία του συνόλου των λύσεων βελτιστοποίησης στους πιλότους.

Στο πλαίσιο της συνάντησης της κοινοπραξίας που πραγματοποιήθηκε στην Μπιέλλα Ιταλίας τον Μάιο του 2022,  παρουσιάστηκαν οι εξελίξεις στα επιμέρους υποσυστήματα που υποστηρίζουν τους Ψηφιακούς Διδύμους και πραγματοποιήθηκε η προετοιμασία για την εκτέλεση των πιλοτικών δοκιμών αξιολόγησης του συστήματος.

  

Το έργο AquaSPICE “Advancing Sustainability of Process Industries through Digital and Circular Water Use Innovations” (H2020 Grant Agreement no. 958396) έχει ως στόχο την ανάπτυξη και την επικύρωση μεθοδολογιών διαχείρισης και βελτιστοποίησης της αποδοτικότητας του νερού μέσω τεχνολογιών και εργαλείων που θα οδηγήσουν τις βιομηχανίες επεξεργασίας σε ένα σχεδόν μηδενικό αποτύπωμα νερού με ελάχιστη κατανάλωση γλυκού νερού και εκπομπές υδάτινων ρύπων. Αυτό επιδιώκεται μέσω ενός συνόλου επιστημονικών και τεχνικών στόχων με παράλληλη χρήση Ψηφιακών Διδύμων των εμπλεκομένων διεργασιών και πόρων, με κίνητρο τις πραγματικές βιομηχανικές ανάγκες έξι περιπτώσεων μελετών/ πιλότων και ενός συνόλου στόχων που σχετίζονται με τη διαχείριση του νερού.

Στο πλαίσιο της συνάντησης της κοινοπραξίας που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τον Μάιο του 2022 και φιλοξενήθηκε στους χώρους του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ACEIn) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 63 συμμετέχοντες με φυσική παρουσία και 32 συμμετέχοντες με διαδικτυακή παρουσία από τους 29 εταίρους της κοινοπραξίας συζήτησαν τις εξελίξεις του έργου και έλαβαν αποφάσεις για την πορεία του.

 

Για περισσότερες πληροφορίες για τα έργα FACTLOG και AquaSPICE μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Αναπ. Καθ. Ιωάννη Μούρτο (mourtos@aueb.gr) ή και να επισκεφθείτε τους ακόλουθους διαδικτυακούς συνδέσμους:

Factlog: https://www.factlog.eu/

AquaSPICE: https://aquaspice.eu/