Ιδρυματική συνδρομή στη βιβλιοθήκη του AIS

Σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα ΔΕΤ χρηματοδοτεί για ένα χρόνο πρόσβαση στο e-library της Παγκόσμιας Ένωσης Πληροφοριακών Συστημάτων (Association for Information Systems, AIS). Η συνδρομή επιτρέπει πρόσβαση στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του AIS από τις διευθύνσεις IP του ΟΠΑ.

Η πρόσβαση περιλαμβάνει όλα τα επιστημονικά περιοδικά της AIS, τα Affiliate Journals, Chapter Journals και πρακτικά συνεδρίων (Conference Proceedings), με εξαίρεση τα περιοδικά MISQ, EJIS, Health Systems, και ISJ που απαιτούν ξεχωριστή συνδρομή.

Σύνδεσμος: https://aisnet.org/page/AISeLibrary