Ορκωμοσία Καθηγητή Ιωάννη Μούρτου

Καθήκοντα Καθηγητή στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ), της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) ανέλαβε ο κ. Ιωάννης Μούρτος, κατόπιν της ορκωμοσίας ενώπιον του Πρύτανη Καθηγητή Δημήτρη Μπουραντώνη, την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022.

Ο Γιάννης Μούρτος είναι Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, με Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό στην Επιχειρησιακή Έρευνα από το LSE. Η ερευνητική και διδακτική του δραστηριότητα εστιάζει στο Μαθηματικό Προγραμματισμό και τη Συνδυαστική Βελτιστοποίηση, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εφαρμοσμένο επίπεδο, καλύπτοντας ένα εύρος μεθόδων, μαθηματικών προσεγγίσεων και εφαρμογών, σε συνεργασία με ερευνητές από διεθνή αλλά και εγχώρια Πανεπιστήμια. Είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΟΠΑ (ΔΑΣΤΑ) και Διευθυντής του Ερευνητικού Εργαστηρίου ELTRUN.

Το βιογραφικό σημείωμα του κ. Μούρτου είναι διαθέσιμο στο σύνδεσμο: ΜΟΥΡΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (aueb.gr).