Παγκόσμια Αναγνώριση για τα ΠΜΣ

Σύμφωνα με την ετήσια κατάταξη των Πανεπιστημίων από τον διεθνή φορέα αξιολόγησης Quacquarelli Symonds (QS), το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), στην Επιχειρηματική Αναλυτική και το Διατμηματικό  Πρόγραμμα στη Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή προσανατολισμό (MBA International), στο οποίο το Τμήμα συμμετέχει ως επισπεύδον αναδεικνύονται μεταξύ των κορυφαίων παγκοσμίως.

Πιο συγκεκριμένα, το ΠΜΣ:

  • στην Επιχειρηματική Αναλυτική κατατάχθηκε στην 78η θέση παγκοσμίως και
  • στη Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό ( MBA ) κατατάχθηκε μεταξύ των θέσεων 111-120 παγκοσμίως, και στην 36η θέση στην Ευρώπη. Επίσης αναδείχθηκε στην υψηλότερη κατάταξη μεταξύ των αντίστοιχων  Ελληνικών ΠΜΣ

Αναλυτικά δελτία τύπου: