Παράταση Υποβολής Αιτήσεων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος, οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ Κινητικότητα για Σπουδές κατά το ακαδ. έτος 2020-2021: να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση στο : http://www2.aueb.gr/home/erasmus/mst/index.php

έως 11/03/2020 και να καταθέσουν στη γραμματεία (κα. Αύρα Κατζιλιέρη) το αργότερο μέχρι και την ΠΕΜΠΤΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 καθημερινά και ώρες 12:00-14:00 τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Έντυπο αίτησης (όπως εκτυπώνεται στο τέλος της ηλεκτρονικής καταχώρησης) υπογεγραμμένο

ΠΡΟΣΟΧΗ ! ΠΡΩΤΑ ΕΚΤΥΠΩΝΕΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΠΑΤΑΤΕ ΥΠΟΒΟΛΗ!

 • Μια φωτογραφία τύπου ταυτότητας
 • Απλή φωτοτυπία πιστοποιητικών γλωσσομάθειας και
 • ΜΟΝΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ (με email: avrakat@aueb.gr): Έντυπο Prelearning Agreement με τη λίστα των προτεινόμενων μαθημάτων του ξένου Πανεπιστημίου με credits και προτεινόμενες αντιστοιχίσεις τους με μαθήματα του εδώ Προγράμματος Σπουδών (π.χ. E-Commerce 6 credits  8032 Ηλεκτρονικό Εμπόριο 6 credits)

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!  Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να καταθέσουν για έγκριση στους ακαδημαϊκούς συντονιστές του Τμήματος συμπληρωμένο το παραπάνω έντυπο Prelearning Agreement. Γι’ αυτό και, όταν συναντηθούν μαζί τους, θα πρέπει να έχουν κάνει όλη την απαραίτητη προεργασία!! Επίσης, θα πρέπει να υποβάλουν για έγκριση ξεχωριστό Έντυπο Prelearning Agreement για κάθε Πανεπιστήμιο που θα επιλέξουν στην αίτησή τους (στην περίπτωση που δηλώσουν περισσότερα από ένα Πανεπιστήμια).

Έντυπο Prelearning Agreement: https://www.dept.aueb.gr/el/dmst/content/πρόγραμμα-erasmus

Οι φοιτητές του Τμήματος που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Erasmus+ μπορούν να συναντήσουν τους ακαδημαϊκούς συντονιστές του τμήματος:

Φοιτητές με επώνυμο Α-ΚΛ

Ειρήνη Βουδούρη email: ivoudour@aueb.gr, Κοδριγκτώνος 12, 4ος, Κωδικός εξώπορτας 4267, (τηλ: 210 8203 559)

 • Παρασκευή 28/02/2020: 10.00-13.00
 • Τετάρτη 04/03/2020: 16.00-19.00
 • Παρασκευή 06/03/2019: 9.00-11.00

Φοιτητές με επώνυμο ΚΟ-ΠΕ

Αδάμ Βρεχόπουλος, email: avrehop@aueb.gr , Πατησίων 95, 3ος (τηλ.: 210 8203 804)

 • Παρασκευή 28/02/2020, 10:00-13:00
 • Τετάρτη 04/03/2020: 9:00-11:00 και 13:00-14:00
 • Παρασκευή 06/03/2020, 10:00-13:00

Φοιτητές με επώνυμο ΠΗ -Ω

Eric Soderquist, soderq@aueb.gr, Ευελπίδων 47Α, 9ος (τηλ.: 210 8203 679)   

 • Τεταρτη 04/03/2020 14:00-17:00
 • Πέμπτη 05/03/2020 10:00-14:00
 • Παρασκευή 06/03/2020 12:00-14:00
 • Tρίτη 10/03/2020 11:00-15:00

Παρακαλείσθε να τηρήσετε τις παραπάνω ημερομηνίες και ώρες.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και τα απαιτούμενα έντυπα μπορείτε να βρείτε:

Αθήνα, 04/03/2020