Πιστοποίηση του Εργαστηρίου Διοικητικής Επιστήμης

Πιστοποίηση του Εργαστηρίου Διοικητικής Επιστήμης (ISO 9001-TUV Hellas) του Τμήματος ΔΕΤ

Τo Εργαστήριο Διοικητικής Επιστήμης (Management Science Laboratory - MSL) του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) ανανέωσε την πιστοποίηση του κατά το πρότυπο ISO 9001-2015 από την TUV Hellas στις 18 Νοεμβρίου 2021.

H πιστοποίηση κατά ISO 9001 (την οποία για πρώτη φορά απέκτησε το Εργαστήριο το 2007) αποτελεί ένα σημαντικό μηχανισμό στήριξης του Εργαστηρίου. Παράλληλα, αποδεικνύει ότι οι δραστηριότητες που αναλαμβάνει - σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων, επιλογή και υποστήριξη υποψήφιων διδακτόρων, διάχυση της επιστημονικής γνώσης μέσω δημοσιεύσεων και άλλων δράσεων -  είναι εναρμονισμένες με τις αυστηρότερες προδιαγραφές και τα διεθνή πρότυπα για την ποιότητα, τις διαδικασίες και την έγκαιρη υλοποίησή τους.