Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Erasmus+

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+
2021-2022

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος, οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ Κινητικότητα για Σπουδές κατά το ακαδ. έτος 2021-2022: να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση στο:
https://www.dept.aueb.gr/en/dmst/programme-erasmus-student-application-form-dmst

(16/03/2021 έως 30/03/2021) και να αποστείλουν στη γραμματεία (κα. Αύρα Κατζιλιέρη , avrakat@aueb.gr) το αργότερο μέχρι και την Τετάρτη 31/3/2021

 • Αντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσομάθειας και
 • Έντυπο Prelearning Agreement με τη λίστα των προτεινόμενων μαθημάτων του ξένου Πανεπιστημίου με credits καιπροτεινόμενες αντιστοιχίσεις τους με μαθήματα του εδώ Προγράμματος Σπουδών (π.χ. E-Commerce 6 credits8032 Ηλεκτρονικό Εμπόριο 6 credits)

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!  Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να καταθέσουν για έγκριση στους ακαδημαϊκούς συντονιστές του Τμήματος συμπληρωμένο το παραπάνω έντυπο Prelearning Agreement. Γι’ αυτό και, όταν επικοινωνήσουν μαζί τους, θα πρέπει να έχουν κάνει όλη την απαραίτητη προεργασία!! Επίσης, θα πρέπει να υποβάλουν για έγκριση ξεχωριστό Έντυπο Prelearning Agreement για κάθε Πανεπιστήμιο που θα επιλέξουν στην αίτησή τους (στην περίπτωση που δηλώσουν περισσότερα από ένα Πανεπιστήμια. Μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις για μέχρι 3 πανεπιστήμια και η σειρά υποβολής υποδεικνύει και τη σειρά προτίμησης).

Έντυπο Prelearning Agreement: https://www.dept.aueb.gr/el/dmst/content/πρόγραμμα-erasmus

Οι φοιτητές του Τμήματος που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Erasmus+ μπορούν να επικοινωνήσουν με τους ακαδημαϊκούς συντονιστές του τμήματος μέσω TEAMS  :

Φοιτητές με επώνυμο Α-ΚΛ

Ειρήνη Βουδούρη ,email: ivoudour@aueb.gr,

Κωδικός Teams: v1u0lho

 • Tρίτη 16/03/2021: 11.00-13.00
 • Τετάρτη 17/03/202: 18.00-20.00
 • Παρασκευή 19/03/2021: 10.00-12.00

Φοιτητές με επώνυμο ΚΟ-ΠΕ

Αδάμ Βρεχόπουλος, email: avrehop@aueb.gr,

Κωδικός Teams : ysf7pgg

 • Tρίτη 16/03/2021: 9.00-11.00
 • Τετάρτη 17/03/2021: 9.00-11.00
 • Παρασκευή 19/03/2021: 10.00-12.00

Φοιτητές με επώνυμο ΠΗ –Ω

Eric Soderquist, soderq@aueb.gr

Κωδικός Teams : si0jt54

 • Τρίτη 16/03/2021 13:00 – 16:00
 • Τέταρτη 17/03/2021 14:00-17:00
 • Πέμπτη 18/03/2021 10:00-13:00

Παρακαλείσθε να τηρήσετε τις παραπάνω ημερομηνίες και ώρες.