Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Erasmus+

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος, οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ Κινητικότητα για Σπουδές κατά το ακαδ. έτος 2022-2023:

να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τρία πανεπιστήμια της επιλογής τους και να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση στο: https://www.dept.aueb.gr/en/dmst/programme-erasmus-student-application-form-dmst (από 08/03/2022 έως και 18/03/2022).

Επιπλέον, οι φοιτητές πρέπει να καταθέσουν στη γραμματεία (Κέλλυ Βουρλούμη) το αργότερο μέχρι και την  Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022 καθημερινά και ώρες 12:00-14:00 τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Έντυπο αίτησης (όπως εκτυπώνεται στο τέλος της ηλεκτρονικής καταχώρησης) υπογεγραμμένο
  ΠΡΟΣΟΧΗ ! ΠΡΩΤΑ ΕΚΤΥΠΩΝΕΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΠΑΤΑΤΕ ΥΠΟΒΟΛΗ!
 • Μια φωτογραφία τύπου ταυτότητας
 • Απλή φωτοτυπία πιστοποιητικών γλωσσομάθειας και
 • ΜΟΝΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ (με email: kvourloumi@aueb.gr): Έντυπα Pre learning Agreement με τη λίστα των προτεινόμενων μαθημάτων των ξένων Πανεπιστημίων με credits και προτεινόμενες αντιστοιχίσεις τους με μαθήματα του εδώ Προγράμματος Σπουδών (π.χ. E-Commerce 6 credits 8032 Ηλεκτρονικό Εμπόριο 6 credits)

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!  

Πριν την υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να συναντηθούν με τους ακαδημαϊκούς συντονιστές του Τμήματος και να λάβουν την έγκριση τους για τα Pre-learning Agreements. Πριν την συνάντηση θα πρέπει να έχουν κάνει όλη την απαραίτητη προεργασία και να υποβάλουν για έγκριση ξεχωριστό έντυπο Pre learning Agreement για κάθε Πανεπιστήμιο που θα επιλέξουν στην αίτησή τους.

Έντυπο Pre learning Agreement

https://www.dept.aueb.gr/sites/default/files/dmst/erasmus/DRAFT%20PreLearning%20Agreement%20Form.pdf

Οι φοιτητές του Τμήματος που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Erasmus+ μπορούν να συναντήσουν τους ακαδημαϊκούς συντονιστές του τμήματος ως εξής:

Φοιτητές με επώνυμο Α - Λ

Ειρήνη Βουδούρη email: ivoudour@aueb.gr, Κοδριγκτώνος 12, 4ος, Κωδικός εξώπορτας 4868, (τηλ: 210 8203 559)

 • Τρίτη 8 Μαρτίου: 10.00-12.00
 • Τετάρτη 9 Μαρτίου: 15.00-17.00
 • Τρίτη 15 Μαρτίου: 10.00-12.00
 • Τετάρτη 16 Μαρτίου: 15.00-17.00.

Φοιτητές με επώνυμο Μ - Ω

Eric Soderquist, soderq@aueb.gr, Ευελπίδων 47Α, 9ος, Γραφείο 915 (τηλ.: 210 8203 679)

 • Τρίτη 8 Μαρτίου : 12.00-14.00
 • Τετάρτη 9 Μαρτίου: 14.00-17.00
 • Τρίτη 15 Μαρτίου: 11.00-15.00
 • Τετάρτη 16 Μαρτίου: 14.00-16.00.

Παρακαλείσθε να τηρήσετε τις παραπάνω ημερομηνίες και ώρες.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και τα απαιτούμενα έντυπα μπορείτε να βρείτε:

Αθήνα, 01/03/2022


Δείτε τον Πίνακα Ροής Φοιτητικής Κινητικότητας Erasmus+ 2022-2023