Πρώτο και πάλι το ΔΕΤ στο 4ο Eπιστημονικό Πεδίο

Στην πρώτη θέση κατάταξης στο 4ο Επιστημονικό πεδίο (Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική),  όσον αφορά στα τμήματα όπου δεν απαιτείται εξέταση ειδικού μαθήματος, με βάση 17.900 μόρια, ανέδειξαν το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) οι υποψήφιοι των Πανελληνίων Εξετάσεων 2020.

Επιβεβαιώνεται και φέτος η πρώτη θέση της προτίμησης των υποψηφίων στα Επιστημονικά Πεδία όπου το  Τμήμα συμμετέχει την τελευταία πενταετία (1ο στο 5ο Επιστημονικό Πεδίο από το 2016 και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο από το 2018).

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2020
4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ (ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ)
ΒΑΣΕΙΣ ΓΕΛ ΗΜΕΡΗΣΙΑ - ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ
ΟΠΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  (ΑΘΗΝΑ) 19.300 17.900
ΕΚΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 19.050 16.925
ΑΠΘ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 19.200 16.800
ΟΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 18.750 16.550
ΟΠΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 19.725 16.400
ΟΠΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 19.275 16.325
ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 17.925 16.150
ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 18.475 16.000
ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 19.475 15.970

Επίσης, το Τμήμα ΔΕΤ σημείωσε την 5η υψηλότερη βάση σε όλα τα Επιστημονικά πεδία,  όσον αφορά στα τμήματα όπου δεν απαιτείται εξέταση ειδικού μαθήματος,

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2020
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ
ΒΑΣΕΙΣ ΓΕΛ ΗΜΕΡΗΣΙΑ - ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ
ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 19.325 18.250
ΑΠΘ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 19.650 18.075
ΕΚΠΑ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 19.475 18.050
ΕΜΠ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 19.400 17.995
ΟΠΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  (ΑΘΗΝΑ) 19.300 17.900
ΑΠΘ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 22.310 17.885
ΕΚΠΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 19.250 17.875

Το Τμήμα ΔΕΤ καλωσορίζει τους αριστούχους υποψηφίους και 20η γενιά πρωτοετών του. Με το καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών εφάμιλλο αντίστοιχων Σχολών σε κορυφαία ΑΕΙ του εξωτερικού (όπως για παράδειγμα MIT, LSE, Erasmus) προσφέρει υψηλή ποιότητα σπουδών.

Αποστολή του Τμήματος είναι η εκπαίδευση και η έρευνα στους τομείς της Διοικητικής Επιστήμης που συνδέονται με τις σύγχρονες τεχνολογίες και τις οργανωσιακές σπουδές, δίνοντας έμφαση στην αξιοποίηση των ποσοτικών μεθόδων, της πληροφορικής και των επικοινωνιών στη λήψη αποφάσεων, στη χάραξη επιχειρηματικής στρατηγικής και στην αναδιοργάνωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Ο αυξανόμενος ρόλος που σήμερα διαδραματίζουν οι νέες τεχνολογίες στην ανάπτυξη και στη λειτουργία των επιχειρήσεων, η απαίτηση για ηλεκτρονική διασύνδεση των δραστηριοτήτων των σύγχρονων μονάδων, η ανάγκη για οργανωτικό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και η πίεση που ασκεί ο διεθνής ανταγωνισμός διαφοροποιούν αισθητά τις γνώσεις και τις δεξιότητες που πρέπει να έχουν τα στελέχη των επιχειρήσεων και οργανισμών. Στην προετοιμασία στελεχών της κατηγορίας αυτής στοχεύει το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, γι’ αυτό και η έμφαση του προγράμματος σπουδών είναι στη διεπιστημονική ολοκλήρωση των διοικητικών και τεχνολογικών επιστημονικών κλάδων.