Πρώτο το ΔΕΤ στο 4ο Eπιστημονικό Πεδίο

Πρώτο το ΔΕΤ ΟΠΑ στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο

1η θέση κατάταξης στο 4ο Επιστημονικό πεδίο, με βάση 18.350 μόρια

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών συγχαίρει όλους τους επιτυχόντες υποψηφίους και όλες τις επιτυχούσες υποψήφιες που συμμετείχαν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2023.

Ευχαριστεί όλους όσοι και όλες όσες ανέδειξαν το Τμήμα ΔΕΤ, για 6η συνεχή χρονιά, στην 1η θέση κατάταξης στο 4ο Επιστημονικό πεδίο (Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική),  όσον αφορά τα τμήματα όπου δεν απαιτείται εξέταση ειδικού μαθήματος, και ιδιαίτερα όσους το εμπιστεύτηκαν για τη συνέχιση των σπουδών τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Με τη σημαντική άνοδο των 425 μορίων, σε σύγκριση με το 2022 (17.925), η βάση διαμορφώθηκε στα 18.350 μόρια, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Το Τμήμα ΔΕΤ προσφέρει υψηλή ποιότητα εκπαίδευσης με ένα καινοτόμο και διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών. Αποστολή του είναι η εκπαίδευση και η έρευνα στους τομείς της Διοικητικής Επιστήμης που συνδέονται με τις Σύγχρονες Τεχνολογίες και τις Οργανωσιακές Σπουδές, δίνοντας έμφαση στην αξιοποίηση των ποσοτικών μεθόδων, της πληροφορικής και των επικοινωνιών στη λήψη αποφάσεων, στη χάραξη επιχειρηματικής στρατηγικής και στην αναδιοργάνωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Ο αυξανόμενος ρόλος που σήμερα διαδραματίζουν οι νέες τεχνολογίες στην ανάπτυξη και στη λειτουργία των επιχειρήσεων, η απαίτηση για ηλεκτρονική διασύνδεση των δραστηριοτήτων των σύγχρονων μονάδων, η ανάγκη για οργανωτικό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και η πίεση που ασκεί ο διεθνής ανταγωνισμός διαφοροποιούν αισθητά τις γνώσεις και τις δεξιότητες που πρέπει να έχουν τα στελέχη των επιχειρήσεων και οργανισμών. Στην προετοιμασία στελεχών της κατηγορίας αυτής στοχεύει το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας,  έχοντας πετύχει, ήδη από τις αρχές λειτουργίας του, εξαιρετικά υψηλή απορρόφηση των αποφοίτων του στην αγορά εργασίας καθώς και σε μεταπτυχιακά προγράμματα υψηλού επιπέδου στην Ελλάδα και διεθνώς.