Υπηρεσία Προώθησης Βιογραφικού

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΠΑ

Το Γραφείο Διασύνδεσης ΟΠΑ είναι το πρώτο που λειτούργησε σε ελληνικό ΑΕΙ, το 1992. Στα 28+ χρόνια λειτουργίας του το Γραφείο έχει υποστηρίξει άμεσα περίπου 80.000 φοιτητές και αποφοίτους του ΟΠΑ, προσφέροντας ένα σύνολο υπηρεσιών για ενημέρωση, εκπαίδευση και διασύνδεση με την αγορά εργασίας.

Οι υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης (ΓΔ) του ΟΠΑ περιλαμβάνουν: δημοσίευση αγγελιών απασχόλησης και προώθηση του βιογραφικού σημειώματος στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, διοργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων, συμβουλευτική υποστήριξη για επαγγελματικό προσανατολισμό και μεταπτυχιακές σπουδές, καθώς και διεξαγωγή ερευνών για θέματα σχετικά με την πορεία των αποφοίτων του ΟΠΑ στην αγορά εργασίας. Σε ετήσια βάση, περίπου 5.000 φοιτητές και απόφοιτοι αξιοποιούν τις υπηρεσίες του.

Συγκεκριμένα, οι αγγελίες απασχόλησης οι οποίες φιλοξενούνται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης αφορούν αποκλειστικά στη δημοσίευση θέσεων εργασίας (και όχι πρακτικής άσκησης μέσω του επιδοτούμενου προγράμματος του Πανεπιστημίου ή άμισθης / εθελοντικής απασχόλησης), περιλαμβάνουν πρόσληψη ενός η  περισσοτέρων  υποψηφίων και πληρούν όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο διατάξεις  (σύναψη σύμβασης ορισμένου / αορίστου χρόνου / μίσθωσης έργου, ασφάλιση  κτλ.). 

Παράλληλα:

  • Το ποσοστό προσλήψεων φοιτητών και αποφοίτων του ΟΠΑ μέσω των θέσεων εργασίας που φιλοξενούνται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης ξεπερνά  το 50%, 
  • Επί του συνόλου των θέσεων εργασίας που φιλοξενούνται στην ιστοσελίδα του Γ.Δ., το 30% είναι αποκλειστικές (δεν δημοσιεύονται σε άλλο ιστότοπο και απευθύνονται αποκλειστικά σε κοινό του ΟΠΑ),
  • Τα βιογραφικά προωθούνται σε στέλεχος / εκπρόσωπο της εκάστοτε επιχείρησης και δεν μεταφορτώνονται σε εταιρικό πληροφοριακό σύστημα (ως εκ τούτου τα βιογραφικά διαβάζονται όλα δίχως εξαίρεση και αξιολογούνται),
  • Οι θέσεις εργασίας δημοσιεύονται κατόπιν σχετικής  αίτησης η οποία συμπληρώνεται από τον εκπρόσωπο της επιχείρησης έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία και εγκυρότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Σας προτρέπουμε λοιπόν να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα των θέσεων εργασίας, να ενημερωθείτε για τις αγγελίες εργασίας που φιλοξενούνται εκεί  (και οι οποίες διαρκώς ανανεώνονται) και να μας στείλετε άμεσα το βιογραφικό σας σημείωμα, αναφέροντας τους κωδικούς αγγελιών για να το προωθήσουμε στους κωδικούς που σας ενδιαφέρουν. Μόλις το βιογραφικό προωθηθεί, εντός 1-2 εργάσιμων, θα σας στείλουμε άμεσα μήνυμα επιβεβαίωσης.

Παράλληλα θα αναλάβουμε και τον σχετικό εισαγωγικό έλεγχο στο βιογραφικό σας ώστε σε περίπτωση που χρειαστεί, να σας επισημάνουμε τυχόν σημεία προς βελτίωση σε δομή, περιεχόμενο, μορφοποίηση.

Η υπηρεσία είναι μοναδική στο είδος της καθώς δεν παρέχεται από άλλο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Αξιοποιήστε την σήμερα!

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Μονάδα Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας - Γραφείο Διασύνδεσης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ελπίδος 13 (πεζόδρομος), πλατεία Βικτωρίας,  104 34, Αθήνα

Τηλ.: 210 8203 819 (κος Κούκης Βίκτωρας)– 210 8203 825 (κα Παναγιωτίδου Αγγελική)

Email: career@aueb.gr

Site: www.career.aueb.gr