Υποβολή Αιτήσεων για Διακοπή Σπουδών

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να διακόψουν τη φοίτησή τους, παρακαλούνται να διαβάσουν την σχετική ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης.