34ο newsletter Τμήματος ΔΕΤ

Το 34ο newsletter του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας είναι διαθέσιμο online στον σύνδεσμο: https://www.dept.aueb.gr/el/content/details-τεύχος-34ο

Καλή ανάγνωση!