Συχνές Ερωτήσεις

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) απευθύνεται στους απόφοιτους λυκείου που αρίστευσαν στις πρόσφατες Πανελλήνιες εξετάσεις και:

 • θέλουν να σπουδάσουν διοίκηση επιχειρήσεων αλλά ταυτόχρονα να επικεντρωθούν σε νέες ειδικεύσεις όπου υπάρχει έντονο το στοιχείο της στρατηγικής, των μεθόδων λήψης αποφάσεων, της επιχειρηµατικότητας, της καινοτοµίας, της εφοδιαστικής αλυσίδας και logistics, των αλγόριθµων και της διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού.
 • θέλουν να συνδυάσουν σύγχρονες τεχνολογίες και πληροφορική με τη στρατηγική, τη διοίκηση και την αναδιοργάνωση επιχειρήσεων και οργανισμών, ή
 • θέλουν να επικεντρωθούν στην Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα με έμφαση στο ηλεκτρονικό επιχειρείν

Η διαφοροποίηση και η πρωτοπορία του Τμήματος ΔΕΤ στηρίζεται στους παρακάτω παράγοντες:

 • Ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών που οδηγεί σε 5 σύγχρονες κατευθύνσεις/κύκλους σπουδών:
 1. Επιχειρησιακή Έρευνα & Επιχειρηματική Αναλυτική
 2. Διοίκηση Λειτουργιών & Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 3. Τεχνολογίες Λογισμικού & Ανάλυσης Δεδομένων
 4. Πληροφοριακά Συστήµατα & Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
 5. Στρατηγική, Επιχειρηματικότητα & Ανθρώπινοι Πόροι
 • 22 καθηγητές υψηλού επιπέδου με διεθνείς διακρίσεις και παγκόσμια ερευνητική εμπειρία με τους περισσότερους να έχουν διδακτορικό από τα 20 κορυφαία Πανεπιστήμια παγκοσμίως ή και έχουν διδάξει σε πολύ καλά Πανεπιστήμια του εξωτερικού
 • Πρωτοποριακές εκπαιδευτικές πρακτικές όπως ο θεσμός της υποχρεωτικής 6μηνης πρακτικής άσκησης (που οδηγεί στην υψηλή απορροφητικότητα των αποφοίτων από την αγορά εργασίας), του επιβλέποντος καθηγητή, της συνεχούς αξιολόγησης των μαθημάτων και των καθηγητών από τους φοιτητές, της ηλεκτρονικής μάθησης, του οργανωμένου συλλόγου αποφοίτων,της διοργάνωσης του ετήσιου φοιτητικού συνεδρίου αλλά και άλλων εκδηλώσεων (π.χ. TEDxAUEB, Y.E.S.).
 • 8 μεταπτυχιακά προγράμματα (σε συνεργασία με άλλα τμήματα του ΟΠΑ) τα κορυφαία στο είδος τους στην Ελλάδα εκ των οποίων το MBA International είναι διεθνώς πιστοποιημένο από το AMBA, ενώ καλύπτουν κρίσιμους επιχειρηματικούς τομείς όπως Επιχειρησιακή Αναλυτική (Business Analytics), Διεθνής Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση, Heritage Management κ.λ.π. 
 • Διεθνώς αναγνωρισμένη επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα με το μεγαλύτερο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών (με 90 διδάκτορες τα τελευταία 10 χρόνια)  μεταξύ των Τμημάτων Διοίκησης και Οικονομίας στα Ελληνικά ΑΕΙ, με διεθνή ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με κορυφαία ερευνητικά ινστιτούτα και ανταλλαγή πάνω από 50 φοιτητές ετησίως με Ευρωπαϊκά ΑΕΙ,  στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος επικεντρώνονται στα ακό­λουθα αντικείμενα: διοικητική επιστήμη, επιχειρησιακή έρευνα, ηλεκτρονικό επιχειρείν και ηλεκτρονικό εμπόριο, διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας και μεταφορές, πληρο­φοριακά συστήματα διαχείρισης επιχειρηματικών πόρων, διαχείριση καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, διαχεί­ριση και σχεδιασμός στρατηγικής διαχείριση αλλαγών, οργανωσιακή συμπεριφορά / ψυχολογία και διαχείριση ανθρώπινων πόρων, κινητό επιχειρείν, επιχειρηματική ευφυΐα και εξόρυξη γνώσης, σχεδιασμός διαδραστικών μέσων, πληροφοριακά συστήματα και επιχειρηματικός ανασχεδιασμός, τεχνολογία λογισμικού, γλώσσες προ­γραμματισμού και ασφάλεια πληροφοριακών συστη­μάτων, ηλεκτρονικό μάρκετινγκ, επιχειρηματική έρευνα, ποσοτική χρηματοοικονομική και εφαρμογές, χρηματοοι­κονομική μηχανική.

Τα μέλη ΔΕΠ, οι υποψήφιοι διδάκτορες, οι ερευνητές αλλά και φοιτητές του Τμήματος έχουν δημοσιεύσει πολλά άρθρα σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται περιοδικά με υψηλό δείκτη επιρροής (Impact Factor) τα οποία συγκαταλέγονται στα κορυφαία περιοδικά των αντίστοιχων ερευνητικών περιοχών.

Αξίζει, επίσης, να τονιστεί ότι περισσότερες από 320 εργασίες μελών ΔΕΠ, υποψήφιων διδακτόρων, ερευνητών και φοιτητών του Τμήματος έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή συνέδρια, 9 από τις οποίες έχουν λάβει το "Βραβείο Καλύτερης Εργασίας" (Best Paper Award) σε διεθνούς εμβέλειας συνέδρια, όπως τα: Academy of Management, International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, International System Administration and Networking Conference και άλλα.

Ένα άλλο στοιχείο που υπογραμμίζει την παρουσία του Τμήματος στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα είναι ότι τουλάχι­στον 15 μέλη ΔΕΠ του Τμήματος είναι μέλη συντακτικών επιτροπών (Editorial Board) σε τουλάχιστον 41 διεθνή επι­στημονικά περιοδικά.

Τέλος, τα μέλη ΔΕΠ αλλά και οι ερευνητές του Τμήματος έχουν λάβει πολλές διακρίσεις διεθνώς, ενώ πάνω από 15 βιβλία μελών ΔΕΠ έχουν εκδοθεί διεθνώς από μεγάλους εκδοτικούς οίκους του εξωτερικού σε πολλές γλώσσες, μεταξύ των οποίων Αγγλικά, Ρωσικά, Κινεζικά, Ιαπωνικά, Πολωνικά και Κορεάτικα.

Τα διδασκόμενα μαθήματα (στην αγγλική γλώσσα) που έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν οι φοιτητές Erasmus στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας είναι τα ακόλουθα:

Χειμερινό Εξάμηνο

 1. Modern Enterprise Information Systems (Γ. Ιωάννου)
 2. Managerial Decision Making (M. Κρητικός)
 3. Management of Information Systems (Α. Πουλυμενάκου)
 4. Innovation in Organizations Knowledge, Creativity and the Processes of Innovation (E. Soderquist)
 5. Information Resource Management (Ν. Πουλούδη)

Εαρινό Εξάμηνο

 1. Production and Operations Management (Γ. Ιωάννου)
 2. Applied Software Engineering (Δ. Σπινέλλης)

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του προγράμματος στο τμήμα μας (2002-σήμερα) έλαβαν μέρος 758 φοιτητές του ΔΕΤ. Οι φοιτητές αυτοί παρέμειναν για ένα εξάμηνο ή ένα ολόκληρο ακαδημαϊκό έτος με επιτυχή αποτελέσματα στις σπουδές τους & επέστρεψαν στο Πανεπιστήμιο με άριστες εντυπώσεις από την εμπειρία τους.

2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010
Φοιτητές στο εξωτερικό 2 10 29 18 31 22 32 29
Φοιτητές από το εξωτερικό 0 5 19 16 21 24 28 43
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Φοιτητές στο εξωτερικό 22 31 54 40 42 50 37 44
Φοιτητές από το εξωτερικό 25 17 22 32 33 49 47 48
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Φοιτητές στο εξωτερικό 53 62 5 51 48 46
Φοιτητές από το εξωτερικό 47 61 56 62 58 71