Παρουσίαση Μεταπτυχιακής ΔΙατριβής

25-6-2020

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 2/7/2020 θα γίνει παρουσίαση μεταπτυχιακής διατριβής φοιτητή του μεταπτυχιακού προγράμματος Ειδίκευσης στη Στατιστική (πλήρους φοίτησης) ως εξής:

Φοιτητής: Ρόδης Νικόλαος

Τίτλος εργασίας: «A Bayesian Method for Constructing Networks from Binary Data with Application in Schizotypy» (Μια Μπεϋζιανή Μέθοδος για Κατασκευή Δικτύων από Διωνυμικά Δεδομένα με Εφαρμογή στη Σχιζοτυπία)

Επιβλέπων: κ. Ι. Ντζούφρας, Καθηγητής Τμήματος Στατιστικής, ΟΠΑ

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής: - κ. Β. Βασδέκης, Καθηγητής Τμήματος Στατιστικής, ΟΠΑ - κ. Δ. Καρλής, Καθηγητής Τμήματος Στατιστικής, ΟΠΑ

Meeting Detailshttps://meet.google.com/fbm-ihfv-baq

Ώρα: 09:30

Από τη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Στατιστικής

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 
Πέμπτη, Ιούλιος 2, 2020 - 09:30