Έναρξη Εαρινού Εξαμήνου - Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Σας γνωρίζουμε ότι τα μαθήματα εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-21, θα ξεκινήσουν την ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021, σύμφωνα με την 3η αναθεώρηση του ακαδημαϊκού ημερολογίου από τη Σύγκλητο.

3η Αναθεώρηση Ακαδημαϊκού Ημερολογίου 2020 - 21