Αναβολή Μαθήματος "Μαθηματικός Λογισμός Ι"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα με τίτλο «Μαθηματικός Λογισμός Ι», την  Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 13:00-15:00 δεν θα πραγματοποιηθεί.

                                                                                                                                                                 Εκ της Γραμματείας

                                                                                                                                                                       23/10/2020