Ανακοίνωση Φοιτητικής Λέσχης για Σίτιση

Αθήνα, 25 Μαΐου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε συνέχεια της Κ.Υ.Α. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Υγείας η σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου θα πραγματοποιείται με τη διανομή του φαγητού σε πακέτο από το χώρο του εστιατορίου της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ, σε συνεχές διευρυμένο ωράριο  07:30-19:30.

ΑΠΟ ΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΟΠΑ