Διακοπή Εκπαιδευτικής και Διοικητικής Λειτουργίας ΟΠΑ