Μη Πραγματοποίηση Μαθήματος "Αναλογιστικά ΙΙ"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το μάθημα «ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΙΙ » που διδάσκει ο κ. Α.Ζυμπίδης δεν θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τετάρτη 21/10/2020.

Από τη Γραμματεία Στατιστικής