Υποβολή Αίτησης Πτυχίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2020

Ανακοινώνεται ότι για το χρονικό διάστημα που θα  ισχύουν τα έκτακτα μέτρα πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19,  οι αιτήσεις για χορήγηση πτυχίου  (πτυχιούχοι εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2020) θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος stat@aueb.gr από τον ιδρυματικό λογαριασμό του φοιτητή/τριας (xxxxxxx@aueb.gr).

Με την κατάθεσή της αίτησή σας θα ακυρώνεται η ακαδημαϊκή σας ταυτότητα (πάσο).

Το έντυπο αίτησης θα το βρείτε https://www.dept.aueb.gr/el/stat/content/%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B1-%CE%AD%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B1

Η αίτηση θα συνοδεύεται από:

  1. Απόδειξη πληρωμής ποσού 15€ για τα τέλη χορήγησης πτυχίου

Η πληρωμή του ποσού των 15€ θα γίνεται μέσω E-Banking στον λογαριασμό που διατηρεί το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην Τράπεζα της Ελλάδος με τα ακόλουθα στοιχεία:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

IBAN: GR7301000240000000000260059

Σημ: Τα έξοδα της εντολής θα επιβαρύνουν τον εντολέα (φοιτητή/τρια)

Στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται: Τέλη χορήγησης πτυχίου – Ονοματεπώνυμο και Αριθμός Μητρώου του φοιτητή/τριας      

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση επικοινωνήστε με την Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής στα τηλέφωνα: 210-8203111,112,113.

                                                                                                                    Αθήνα, 20 Μαρτίου 2020

                                                                                                                          Εκ της Γραμματείας