Έναρξη Φροντιστηρίων

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2021

ΕΝΑΡΞΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Οι ημερομηνίες έναρξης των φροντιστηρίων των προπτυχιακών μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2021-2022, θα ανακοινωθούν από τους διδάσκοντες των μαθημάτων.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ