Ακύρωση φροντιστηρίου "Στοχαστικές Διαδικασίες Ι"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Εκ μέρους του διδάσκοντος του φροντιστηρίου «Στοχαστικές Διαδικασίες Ι», σας ενημερώνουμε ότι το φροντιστήριο με τίτλο «Στοχαστικές Διαδικασίες Ι», την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 9:00-11:00 στην αίθουσα Δ22 δεν θα πραγματοποιηθεί.

                                                                                                                               Εκ της Γραμματείας του Τμήματος Στατιστικής

                                                                                                                                                               11/11/2021