Κατατακτήριες Εξετάσεις Τμ. Στατιστικής

Αθήνα, 11 Μαΐου 2021

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ανακοινώνεται στους υποψήφιους προς κατάταξη πτυχιούχους στο Τμήμα Στατιστικής, ότι οι κατατακτήριες εξετάσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, θα διεξαχθούν, με φυσική παρουσία, ως ακολούθως:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

ΜΑΘΗΜΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 24/05/2021

16:00-18:00

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Β΄

(Πατησίων 76, Κεντρικό Κτίριο, Ισόγειο)

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/05/2021

16:00-18:00

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/05/2021

16:00-18:00

 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Ι

Επισημάνσεις:

  • Η είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται μόνο με την επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης/δήλωσης  αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου έως και 24 ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου έως 72 ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο (σχετικό link). Η δαπάνη για τον αυτοδιαγνωστικό ή το διαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον εξεταζόμενο. (Σχετ. Διάταξη: α/α 9 της παρ. 1Β του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 26380 KYA(ΦΕΚ 1682 Β/24.4.2021, όπως εκάστοτε ισχύει).
  • Είναι υποχρεωτική η χρήση, προστατευτικής μη ιατρικής, μάσκας καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης, τόσο από τους εξεταζόμενους, όσο και από τους επιτηρητές,
  • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς τους.
  • Κατά την πρώτη μέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα. Τις υπόλοιπες μέρες υποχρεούνται να προσέρχονται μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα.
  • Χρωματιστά μελάνια εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση.
  • Ο υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα και παραδίδει το γραπτό του, δεν επιτρέπεται να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης.
  • Δεν επιτρέπεται να εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα των εξετάσεων έχοντας μαζί του βιβλία, σημειώσεις, τετράδια ή άλλα αντικείμενα που δεν επιτρέπονται. Σε αυτόν που αρνείται να παραδώσει τα απαγορευμένα αντικείμενα, ο επιτηρητής που ελέγχει την προσέλευση των υποψηφίων απαγορεύει την είσοδο. Εξεταζόμενος που αντιγράφει ή αποπειραθεί να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί κάθε είδους μέσο υποκλοπής ή συνεργεί στην τέλεση τέτοιων πράξεων, αποκλείεται εντελώς από τις εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής. Επιτρέπεται, μόνο, η χρήση mini calculator.
  • Ανακοίνωση Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Από τη Γραμματεία

του Τμήματος Στατιστικής